MONTESSORI ORIENTAČNÍ KURZ PRO PRÁCI S ADOLESCENTY (12-18)

ZAČÍNÁME 10. KVĚTNA 2021

REGISTRACE DO 7. KVĚTNA 2021

ONLINE FORMAT

VEDOUCÍ KURZU - Jenny Marie Höglund

Jenny Marie Höglund je AMI trenérka pro věk 6-12. Absolvovala mezinárodní AMI výcviky pro věkovou kategorii 3- 6 a 6-12. V roce 1995 Jenny spoluzaložila ve švédské Sätile montessori školu Montessoriskolan Lära för livet, která poskytuje vzdělání pro děti od 1 roku do 16 let.

Více než 24 let Jenny působí jako průvodkyně dětí z 1. stupně ZŠ a zároveň v adolescentním programu. Její škola a farma, která ke škole patří, pořádá jako jediná v Evropě pravidelně kurzy pro průvodce dospívajících (The AMI Montessori Orientation to Adolescent Studies).

LEKTORKA KURZU - Lesley Ann Patrick

Lesley Ann Patrick je montessori průvodkyní od roku 1988. Od té doby pracovala s dětmi od 3 do 16 let ve školách spolupracujících s Asociací Montessori Internationale, a to ve Velké Británii, Švédsku, Indii a Francii. Od roku 2010 se Lesley soustředí na práci se studenty ve věku od 12 do 18 let, a to nejprve ve Skotsku a později ve Švédsku, kde působila jako koordinátorka adolescentů. (Možná "adolescentního programu", Dáši?) Lesley je rovněž poradkyní při AMI/NAMTA Montessori Orientation to Adolescent Studies ve Švédsku. (Tenhle název bych asi nepřekládal?) V současné době podporuje komunity jak studentů, tak dospělých, při budování montessori center pro studium a práci. (Jsou to názvy, Dáši? Pokud ano, asi by tam chtělo mít velká písmena)
Lesley se také zapojuje a spoluorganizuje terénní montessori iniciativy v Andhra Pradesh a Tamil Nadu v Indii. Právě skrze práci v těchto iniciativách se pravidelně účastní setkání AMI pedagogů bez hranic (AMI Educateurs sans Frontieres).

LEKTOR KURZU - John McNamara

John McNamara je vyučujícím ředitelem v Ruffing Montessori School West (Rocky River, Ohio). Je držitelem certifikátu z AMI diplomového kurzu pro 1. stupeň ZŠ z Bergama v Itálii, bakalářského titulu (BA) z Univerzity ve Windsoru v Ontariu a magisterského titulu (MA) z oboru administrativa ve vzdělávání z Univerzity v Torontu. John je pedagogem již přes 40 let.

LEKTOR KURZU - Karl Bruun

Karl Bruun má bakalářský titul z elektroniky z Oslo University College of Engineering a norský pedagogický výcvik zahrnující matematiku, přírodní vědy a dějepis. (Dáši, mrkni prosím na tuhle větu i v angličtině, je taková kostrbatá a moc nevím, jestli jsem to pochopil správně.) Absolvoval AMI diplomový kurz pro 1. stupeň v italském Bergamu v roce 2004 a AMI/NAMTA Adolescent Orientation ve Švédsku v roce 2014. Od roku 2018 se spolupracuje s AMI/GWI a pomáhá vytvořit AMI diplomový kurz pro 12-18 a je tak i v úzkém kontaktu s Montessori Centre for Work and Study v Rydet ve švédské Sätile. Karl vyučuje v Tønsberg Montessori komunitě pro adolescenty ve věku 12 až 15 let v Norsku. Spolu s jeho ženou Hilde Tørnby provozuje farmu Adal Østre, která je součástí adolescentní komunity.

CO VÁM KURZ PŘINESE

 • Mezinárodní certifikát vydaný Asociaci Montessori Internationale (AMI) a platný po celém světě.
 • Možnost učit se od světově uznávané trenérky AMI - Jenny Marie Höglund.
 • Možnost zístkat tento certifikát z pohodlí vašeho domova.

PRO KOHO JE TENTO KURZ VHODNÝ?

 • Rodiče
 • Učitele
 • Ředitele škol a další administrátory
 • Dospělé, kteří mají zájem o rozvoj plného potenciálu dětí.

CÍL KURZU

Záměrem AMI Montessori orientačního kurzu je stát se kvalifikovanými podporovateli adolescentů v Montessori prostředí.

Témata přednášek se soustředí na vysvětlení vývojových potřeb adolescentů a na komponenty adolescentních programů, včetně připraveného prostředí, role dospělého a plánu práce a studia.

ČASOVÁ DOTACE:

 • 60 hodin lekcí a samostatné práce celkem.
 • 9 dalších hodin povinného pozorování.
 • Konkrétní instrukce jak vykonat pozorování dostanou studenti v kurzu.
 • Nastavení povinného pozorování bude reflektovat aktuální možné komplikace způsobené covidem 19.

JAZYK KURZ:

 • Kurz je přednášen v angličtině.
 • S tlumočením mluveného slova do češtiny a hebrejštiny.
 • Veškerou práci v kurzu, včetně písemných zadání, můžete dělat v češtině i slovenštině.
 • Úroveň vaší češtiny či slovenštiny musí být taková, abyste byli v tomto jazyce schopni psát eseje a studovat na střední akademické úrovni.

POŽADAVKY PRO ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU

 • Napsání tří esejí
  O délce 500 slov, na témata stanovená trenérkou.
 • Pozorování
  9 hodin povinného pozorování dětí.
 • Zápisky z pozorování a zpráva
  Odevzdání zápisků z pozorování a souhrnné zprávy z pozorování.
 • Tvorba materiálů
  Odevzdání ručně vyrobených materiálů do třídy.
 • Docházka na živé lekce
  Minimálně 90% účast na všech lekcích.
 • Celková dobrá spolupráce při kurzu.
  Dle zhodnocení trenérkou.

PODMÍNKY PŘIJETÍ DO KURZU

 • Adekvátní úroveň mluveného i psaného slova - anglického, českého či slovenského.
 • Schopnost studia na vyšší akademické úrovni.
 • Pozitivní motivace ke studiu a ochota konstruktivně spolupracovat s trenérkami i tréninkovým centrem.
 • Vyplnění online přihlášky ke studiu a platba první části ceny kurzu.
 • Počítač a dobré internetové připojení po celou dobu kurzu.
 • Tiché místo ke studiu.

Každý student či studentka, kteří splní tyto požadavky, budou ke studiu přijati. Nicméně, dobré jazykové vybavení studentů/tek (angličtina nebo čeština nebo slovenština) jsou důležitou podmínkou studia. Pokud se v průběhu kurzu ukáže, že student nerozumí jednomu z jazyků kurzu, bude vyzván/a, aby si jazykové dovednosti doplnil/a a do kurzu se vrátil/a později. 

COURSE FORMAT

 • The course is planned as Onsite.
 • If Covid 19 does not allow some participants to travel, we will stream the onsite lectures online to students who signed up but can not come.
 • If the trainer can not travel or CR is locked down, the course will be held ONLINE at the original onsite course hours.
 • In case of online streaming, we will be using the Zoom platform.

Chcete se dozvědět více?

Zde jsou informace o kurzu a cena:

CHCETE SE PŘIHLÁSIT?

Potvrzuji, že jsem četl veškeré informace zde uvedené a jsem s nimi v souladu.

Frequently Asked Questions

Ask your questions and we will add them here

How will the course be held?

TThe Course is planned as ONSITE. If Covid 19 does not allow some participants to travel, we will stream the onsite lectures online to students who signed up but can not come. If the trainer can not travel or CR is locked down, the course will be held ONLINE at the original onsite course hours.

WHat are the dates and hours of the course?

November 28 - December 5, 2020 Every day of the 8 days planned for the course from 9:00-17:00. The course hours are given in Central European Time.

How do you arrange interpretation to Czech and Hebrew?

The interpretation is available on a separate audio Zoom channel. We will explain how to switch between the channels and how to do the settings before the start of the course. Interpretation will be simultaneous.

What does 90% of attendance mean in this online format of the course?

The 90% attendance means that you must be present at minimum 90% of the time. You must attend Day 1 of the course. Missing Day 1 of the course will result in termination of your studies in the course.

Where will we find our assingments and materials for the course?

The course uses a Learning Platform called Schoology. Instruction how to log into Schoology and how to use it will be given to students prior to the start of the course.

When should I pay?

Once you have read all the course information and understood the requirements and conditions, you can fill in your application, and make the payment on our website.

Why do I need to submit an essay about my motivation to study after I am registered?

We need to make sure that all students taking the course in English have a sufficient level of written and spoken English language. That is why we will ask you to submit a one page essay about your motivation to study. Instruction will be given to you after you enrol to the course.

In what time zone is the course schedule?

The course is schedule in CET (Central European Time Zone), or in another-words - in Prague Time.

I have children, can they be with me while I am studying?

We love children, of course. They are the reason why we give this course. However, a quiet working space without disturbance of other adults and children is a requirement for participation in the course.

What is the price of the course?

The price of the course is 800 Eur. We have special offers and discounts to our returning clients, participants of Lead Montessori 2019 Conference, and groups of teachers sent from the same school. For more information write to invoices@amiprague.cz.

Do you have more questions?

We're happy to help! Just send us the message, and our colleagues will get back to you Monday to Thursday, 09.00 - 17.00 CET (Prague Time).