CERTIFIKOVANÝ KURZ PRO ASISTENTY 3-6 TŘÍD

TŘI KURZY V ROCE 2022

VIZ PODROBNOSTI NÍŽE!

ONLINE FORMAT

Chcete se dozvědět více?

Zde jsou informace o kurzu a cena:

VEDOUCÍ KURZU - Elina Rautasalo

Elina Rautasalo je certifikovaná mezinárodní trenérka Association Montessori Internationale (AMI). V oblasti vzdělávání má 30 let zkušeností. Pracovala s dětmi i s dospělými ve svém rodném Finsku i v zahraničí. Její montessori cesta začala v Maria Montessori Institute v Londýně (AMI tréninkové centrum) v 90.letech, kde působila téměř 20 let. Řadu let též předsedala AMI Montessori Společnosti ve Velké Británii, byla členkou rady Montessori Education UK, přednáší po celém světě, trénovala v Asii a pomáhá jako AMI zkoušející. V roce 2019 se Elina přestěhovala do Prahy a od roku 2013 a je hlavní 3-6 AMI trenérkou v Montessori Institute Prague. 

CO VÁM KURZ PŘINESE

 • Mezinárodní certifikát vydaný Asociaci Montessori Internationale (AMI) a platný po celém světě.
 • Možnost učit se od světově uznávané trenérky AMI - Eliny Rautasalo.
 • Možnost zístkat tento certifikát z pohodlí vašeho domova.

PRO KOHO JE TENTO KURZ VHODNÝ?

 • Rodiče
 • Učitele
 • Ředitele škol a další administrátory
 • Dospělé, kteří mají zájem o rozvoj plného potenciálu dětí.

CÍL KURZU

 • Staňte se schopnými asistenty ve 3-6 montessori předškolní třídě.
 • Naučte se jak podporovat a pomáhat hlavní učitelce, jak pomoci udržovat rovnováhu ve třídě, jak pozorovat děti a jak vědět kdy zásáhnout a kdy ne.
 • Získejte hluboké pochopení Montessori principů svobody a disciplíny a jak je implementovat ve třídě.
 • Naučte se jak podporovat rozvoj plného potenciálu dětí v předškolním věku.

KOLIK ČASU KURZ ZABERE?

 • Délka trvání kurzu
  60 hodin živých lekcí online
 • Samostatné studium
  Dalších 10 hodin samostatného studia.
 • Pozorování
  9 dalších hodin povinného pozorování.
 • Opatření ohledně COVID-19
  V průběhu kurzu dostanete informace jak pozorovat. Pozorování bude reflektovat aktuální situaci Covid 19.

JAZYK KURZ:

 • Kurz je přednášen v angličtině.
 • S plným tlumočením do češtiny.
 • Veškerou práci v kurzu, včetně písemných zadání, můžete dělat v češtině i slovenštině.
 • Úroveň vaší češtiny či slovenštiny musí být taková, abyste byli v tomto jazyce schopni psát eseje a studovat na střední akademické úrovni.

POVINNÁ ČETBA:

 • Tajuplné dětství, Absorbující mysl, Dítě v rodině, Vzdělávání pro nový svět.
 • Většina povinných textů je k dispozici v českém vydání. Texty, které nebyly vydány v češtině, dostanou studenti přeložené do češtiny od tréninkového centra.

POŽADAVKY PRO ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU

 • Napsání tří esejí
  O délce 500 slov, na témata stanovená trenérkou.
 • Pozorování
  9 hodin povinného pozorování dětí.
 • Zápisky z pozorování a zpráva
  Odevzdání zápisků z pozorování a souhrnné zprávy z pozorování.
 • Tvorba materiálů
  Odevzdání ručně vyrobených materiálů do třídy.
 • Docházka na živé lekce
  Minimálně 90% účast na všech lekcích.
 • Celková dobrá spolupráce při kurzu.
  Dle zhodnocení trenérkou.

PODMÍNKY PŘIJETÍ DO KURZU

 • Adekvátní úroveň mluveného i psaného slova - anglického, českého či slovenského.
 • Schopnost studia na vyšší akademické úrovni.
 • Pozitivní motivace ke studiu a ochota konstruktivně spolupracovat s trenérkami i tréninkovým centrem.
 • Vyplnění online přihlášky ke studiu a platba za kurz.
 • Počítač a dobré internetové připojení po celou dobu kurzu.
 • Tiché místo ke studiu.

Každý student či studentka, kteří splní tyto požadavky, budou ke studiu přijati. Nicméně, dobré jazykové vybavení studentů/tek (angličtina nebo čeština nebo slovenština) jsou důležitou podmínkou studia. Pokud se v průběhu kurzu ukáže, že student nerozumí jednomu z jazyků kurzu, bude vyzván/a, aby si jazykové dovednosti doplnil/a a do kurzu se vrátil/a později. 

ONLINE FORMÁT

 • Kurz bude probíhat formou živých lekcí na Zoomu.
 • Eseje budou odevzdávány na Schoology. Zde se též bude odehrávat komunikace ohledně kurzu.
 • Studiu v kurzu vyžaduje schopnost využívat počítač a naučit se používat dvě intuitivní aplikace - Zoom a Schoology.
 • Studenti budou mít v průběhu kurzu technickou podporu.

Nejčastěji pokládané otázky

Pokud zde odpovědi na vaše otázky nenajdete, zeptejte se nás. A my pak naše odpovědi a vaši otázku sem přidáme. 

Budete lekce natáčet a budou pak nahrávky k dispozici?

Ne. Studenti/tky jsou povinni/y zúčastnit se minimálně 90% lekcí. Lekce bude živě přednášet trenérka a nebudeme je nahrávat. Je třeba, abyste byli v čase kurzu na lekcích přítomni/y.

Jak nebo kde se bude kurz konat?

Kurz se bude konat na ZOOMU. Více informací o této aplikaci získáte na www.zoom.us. Doporučujeme, abyste si tuto aplikaci stáhli do počítače i do telefonu, a abyste si používání této aplikace na vašich přístrojích vyzkoušeli předem. Kurz se skládá z živých lekcí, praktických lekcí, skupinových diskusí a další práce. Před kurzem proběhne orientace do využívání Zoomu, která vám pomůže vyhnout se technickým komplikacím.

Co se stane, když mi nečekaně spadne internetové připojení?

Prosíme, abyste si předem zkontrolovali kvalitu internetového připojení. Ideálně, využívejte připojení přes kabel. Stabilní připojení je podmínkou účasti v kurzu. Pokud vám internet nečekaně spadne, odpojte se z meetingu a přijďte zpět. Pokud vám bude internet padat pořád, požádáme vás, abyste z kurzu vystoupili úplně a přihlásili se znovu, až tento technický problém vyřešíte. 90% povinná docházka je povinná pro všechny. Pokud tento požadavek nesplníte, nemůžete získat certifikát.

Jak bude vypadat tlumočení do českého jazyka?

Tlumočení do češtiny bude k dispozici na samostatném Zoom zvukovém kanálu. Jak tlumočení funguje vám vysvětlíme na začátku kurzu. Tlumočení bude simultánní.

Co znamená 90% požadavek docházky při online formátu kurzu?

90% požadavek docházky při online formátu kurzu znamená, že musíte být přítomni na 90% lekcí a mít u toho ZAPNUTOU KAMERU. Toto je požadavek kurzu. Musí vás být po celou dobu kurzu vidět. Dále, je třeba, abyste rozhodně byli přítomni v první den kurzu. Kdo zmešká první den kurzu, nemůže v něm pokračovat.

Kde najdeme zadání pro eseje a další práci v kurzu a materiály kurzu?

Kurz bude používat učební platformu, která se jmenuje Schoology. Instrukce jak využívat Schoology dostanete před začátkem kurzu.

Kdy mám zaplatit?

Poté co si přečtete veškeré informace o kurzu a porozuměli jste požadavkům pro certifikaci, můžete vyplnit přihlášku na webu a zaplatit první část kurzu kartou či převodem.

Proč musím odevzdat ještě esej o mé motivaci ke studiu poté, co jsem se do kurzu již přihlásil/a?

Potřebujeme se ujsitit, že všichni studenti v kurzu mají dobrou schopnost studia v češtině, slovenštině či angličtině. Proto vás po přihlášení do kurzu vyzveme, abyste napsali krátkou motivační esej a odevzdali ji asistentce kurzu. Poté, co se do kurzu přihlásíte, dostanete od nás další instrukce.

V jaké časové zóně jsou uvedeny časy konání kurzu?

Rozvrh kurzu je uveden v CET - centrálním evropském čase, neboli, v čase, který je aktuálně v České republice. Pokud se nacházíte v jiné časové zóně, prosíme, abyste se pečlivě přesvědčili o tom, kolik je u vás hodin, až bude kurz začínat, a na začátek kurzu, abyste přišli včas.

Mám děti. Můžou se mnou být přítomny na Zoomu, až budu studovat?

Děti samozřejmě milujeme a jsou důvodem, proč tento kurz pořádáme. Nicméně podmínkou ke studiu je tiché studijní místo bez vyrušování dalšími dospělými či dětmi.

Proč se kurz Kong online?

Covid 19 na nas klade nové nároky. Online kurzy nemohou nahradit prezenční kurzy, a už vůbec ne diplomové výcviky učitelů, kteří se musejí učit pratickou práci s pomůckami. Nicméně, tento formát kurzu - asistentský - umožňuje jeho pořádání formou online. Jsme nadšení, že tomu tak je, protože díky tomu můžeme náš kurz nabídnout do všech koutů světa.

Kolik kurz stojí?

Kurz stojí 20 000 Kč, přičemž, pro započetí studia je nutné uhradit první polovinu. Druhou polovinu platby můžete provést po 2.polovině kurzu. K dispozici jsou též slevy pro vracející se klienty a účastníky Lead Montessori konferencí. Pro více informací pište na invoices@amiprague.cz.

Máte ještě další otázky?

Pokud se ještě něco potřebujete zeptat, na co jsme vám neodpověděli v nejčastěji kladených otázkách, 

pošlete nám vkaz a my se vám do 5 pracovních dnů ozveme.

 

We will process your email, name and contact details in agreement with our Privacy Policy

STÁHNĚTE SI

 • AMI BROŽURU S OBECNÝMI INFORMACEMI KE KURZŮM - V ANGLIČTINĚ