CERTIFIKOVANÝ KURZ PRO ASISTENTY 3-6 TŘÍD

Obsah kurzu

I.      Úvod do montessori
II.     Role učitele
III.    Role asistenta
IV.    Přehled fází vývoje
V.     Dětská mysl ve věku 0-6, citlivá období
VI.    Řád: důležitost řádu a přesnosti, řád ve vývoji osobnosti
VII.   Pohyb 0-6: vývoj pohybu a jeho význam pro dítě
VIII.  Jazyk: vývoj, zaměřeno také na následující prvky:

  • Příprava dospělého
  • Obecné užívání jazyka
  • Slovní zásoba: správná, přesná, bohatá, vědecky přesná
  • Jak naslouchat dětem
  • Jak vyvolat jazyk

IX.    Nezávislost: vývoj, fyzická, mentální, emocionální a duševní, podmínky pro vzájemnou závislost 

X.     Připravené prostředí: domov a Dům dětí (fyzické a nehmotné)

XI.    Svoboda a disciplína: koncept svobody z pohledu M. Montessori a vývoj vnitřní disciplíny 

XII.   Sociální vývoj

XIII.  Pozorování a jeho význam (technika a záznam)

XIV.  Hudba a umění

XV:   Údržba prostředí (vnitřního i venkovního).

Rovněž nějaký čas věnujeme čtení a diskuzi některých z textů od Marie Montessori, které jsou relevantní k tématům uvedeným výše.

Podat přihlášku na tento Certifikovaný kurz pro asistenty 3-6 tříd