CERTIFIKOVANÝ KURZ PRO ASISTENTY 6-12 TŘÍD

ZAČÍNÁME 10. LISTOPADU 2022

S CORDULOU ARANA

ONLINE FORMÁT

Chcete se dozvědět více?

Zde jsou informace o kurzu a cena:

VEDOUCÍ KURZU - Cordula Arana

Cordula Arana je AMI trenérkou pro 1. stupeň ZŠ. Je držitelkou AMI certifikátů: Asistent pro 0-3, Children’s House a 1. stupeň ZŠ. Krom vyučování 4.-6. třídy v MSL ve Švýcarsku získala v uplynulých 10 letech mnoho zkušeností, když připravovala dospělé pro jejich práci s dětmi. Pracovala jako asistentka, lektorka a zkoušející v různých AMI kurzech. Paní Arana také vedla několik asistentských kurzů pro MCH v Lucernu ve Švýcarsku.

CO VÁM KURZ PŘINESE

 • Mezinárodní certifikát vydaný Asociací Montessori Internationale (AMI) a platný po celém světě.
 • Možnost učit se od světově uznávané trenérky - Corduly Arana.
 • Možnost zístkat tento certifikát z pohodlí vašeho domova.

PRO KOHO JE TENTO KURZ VHODNÝ?

 • Rodiče
 • Učitele
 • Ředitele škol a další administrátory
 • Dospělé, kteří mají zájem o rozvoj plného potenciálu dětí.

CÍL KURZU

 • Staňte se schopným asistentem v montessori třídě na 1. stupni ZŠ.
 • Poznejte hloubku montessori filozofie ohledně vývoje dítěte.
 • Naučte se interagovat s dětmi na 1. stupni ZŠ a s montessori pedagogem.
 • Poznejte důležitost pozorování a naučte se pozorovat.
 • Získejte schopnost podporovat vývoj dítěte na 1. stupni ZŠ.

KOLIK ČASU KURZ ZABERE?

 • Délka trvání kurzu
  60 hodin lekcí živě a online
 • Samostatné studium
  10 hodin samostatného studia.
 • Pozorování
  9 hodin povinného pozorování.
 • Opatření ohledně COVID-19
  V průběhu kurzu dostanete informace jak pozorovat. Pozorování bude reflektovat aktuální situaci Covid-19.

JAZYK KURZ:

 • Kurz je přednášen v angličtině.
 • Kurz je plně tlumočený do češtiny.
 • Veškerou práci během kurzu včetně písemných zadání můžete dělat v češtině i slovenštině.
 • Úroveň vaší češtiny či slovenštiny musí být taková, abyste byli v tomto jazyce schopni psát eseje a studovat na vysokoškolské úrovni.

POVINNÁ ČETBA:

 • To Educate the Human Potential, The Formation of Man, Education and Peace. Může obsahovat i další tituly.
 • Většina povinných textů je k dispozici v českém vydání. Texty, které nebyly vydány v češtině, dostanou studenti přeložené do češtiny od tréninkového centra.

POŽADAVKY PRO ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU

 • Napsání tří esejí
  O délce 500 slov na témata stanovená trenérkou.
 • Pozorování
  9 hodin povinného pozorování dětí.
 • Zápisky z pozorování a zpráva
  Odevzdání zápisků z pozorování a souhrnné zprávy z pozorování.
 • Tvorba materiálů
  Odevzdání ručně vyrobených materiálů do třídy.
 • Docházka na online lekce
  Minimálně 90% účast na všech lekcích.
 • Celková dobrá spolupráce při kurzu.
  Dle zhodnocení trenérkou.
 • Odevzdání všech úkolu do 12 týdnů.
  Pokud studenti nesplní všechny požadavky do konce kurzu, mají 12 týdnů na dodatečné odevzdání.

PODMÍNKY PŘIJETÍ DO KURZU

 • Adekvátní úroveň mluveného i psaného slova - anglického, českého či slovenského.
 • Schopnost studia na vysokoškolské úrovni.
 • Pozitivní motivace ke studiu a ochota konstruktivně spolupracovat s trenérkami i tréninkovým centrem.
 • Vyplnění online přihlášky ke studiu a platba za kurz.
 • Počítač a dobré internetové připojení po celou dobu kurzu.
 • Tiché místo ke studiu.

Každý student či studentka, kteří splní tyto požadavky, budou ke studiu přijati. Nicméně, dobré jazykové vybavení studentů/tek (angličtina nebo čeština nebo slovenština) jsou důležitou podmínkou studia. Pokud se v průběhu kurzu ukáže, že student nerozumí jednomu z jazyků kurzu, bude vyzván/a, aby si jazykové dovednosti doplnil/a a do kurzu se vrátil/a později. 

SPLŇUJETE PODMÍNKY PRO ABSOLVOVÁNÍ KURZU?

 • 1
  Ano, pokud je vaše psaná a mluvená angličtina na pokročilé úrovni.
  Popř. můžete využít tlumočení do češtiny a angličtina není nutností.
 • 2
  Ano, pokud jste schopní studia na vysokoškolské úrovni.
  Celý kurz a jeho obsah je velmi intenzivní.
 • 3
  Ano, pokud máte pozitivní motivaci a chcete se kurzu aktivně účastnit.
  To je nakonec klíč k úspěchu!

ONLINE FORMÁT

 • Kurz bude probíhat formou živých lekcí na Zoomu.
 • Eseje budou odevzdávány na Schoology. Zde se též bude odehrávat komunikace ohledně kurzu.
 • Studium v kurzu vyžaduje schopnost využívat počítač a naučit se používat dvě intuitivní aplikace - Zoom a Schoology.
 • Studenti budou mít v průběhu kurzu technickou podporu.

CHCETE SE PŘIHLÁSIT?

Potvrzuji, že jsem četl veškeré informace zde uvedené a jsem s nimi v souladu.

By playing the video, you agree to YouTube’s Privacy Policy.

Find out morePovolit video

Nejčastěji pokládané otázky

Pokud zde odpovědi na vaše otázky nenajdete, zeptejte se nás. A my pak naše odpovědi a vaši otázku sem přidáme. 

Budete lekce natáčet a budou pak nahrávky k dispozici?

Ne. Studenti/tky jsou povinni/y zúčastnit se minimálně 90% lekcí. Lekce bude živě přednášet trenérka a nebudeme je nahrávat. Je třeba, abyste byli v čase kurzu na lekcích přítomni/y.

Jak nebo kde se bude kurz konat?

Kurz se bude konat na ZOOMU. Více informací o této aplikaci získáte na www.zoom.us. Doporučujeme, abyste si tuto aplikaci stáhli do počítače i do telefonu, a abyste si používání této aplikace na vašich přístrojích vyzkoušeli předem. Kurz se skládá z živých lekcí, praktických lekcí, skupinových diskusí a další práce. Před kurzem proběhne orientace do využívání Zoomu, která vám pomůže vyhnout se technickým komplikacím.

Co se stane, když mi nečekaně spadne internetové připojení?

Prosíme, abyste si předem zkontrolovali kvalitu internetového připojení. Ideálně, využívejte připojení přes kabel. Stabilní připojení je podmínkou účasti v kurzu. Pokud vám internet nečekaně spadne, odpojte se z meetingu a přijďte zpět. Pokud vám bude internet padat pořád, požádáme vás, abyste z kurzu vystoupili úplně a přihlásili se znovu, až tento technický problém vyřešíte. 90% povinná docházka je povinná pro všechny. Pokud tento požadavek nesplníte, nemůžete získat certifikát.

Jak bude vypadat tlumočení do českého jazyka?

Tlumočení do češtiny bude k dispozici na samostatném Zoom zvukovém kanálu. Jak tlumočení funguje vám vysvětlíme na začátku kurzu. Tlumočení bude simultánní.

Co znamená 90% požadavek docházky při online formátu kurzu?

90% požadavek docházky při online formátu kurzu znamená, že musíte být přítomni na 90% lekcí a mít u toho ZAPNUTOU KAMERU. Toto je požadavek kurzu. Musí vás být po celou dobu kurzu vidět. Dále, je třeba, abyste rozhodně byli přítomni v první den kurzu. Kdo zmešká první den kurzu, nemůže v něm pokračovat.

Kde najdeme zadání pro eseje a další práci v kurzu a materiály kurzu?

Kurz bude používat učební platformu, která se jmenuje Schoology. Instrukce jak využívat Schoology dostanete před začátkem kurzu.

Kdy mám zaplatit?

Poté co si přečtete veškeré informace o kurzu a porozuměli jste požadavkům pro certifikaci, můžete vyplnit přihlášku na webu a zaplatit za kurz.

Proč musím odevzdat ještě esej o mé motivaci ke studiu poté, co jsem se do kurzu již přihlásil/a?

Potřebujeme se ujsitit, že všichni studenti v kurzu mají dobrou schopnost studia v češtině, slovenštině či angličtině. Proto vás po přihlášení do kurzu vyzveme, abyste napsali krátkou motivační esej a odevzdali ji asistentce kurzu. Poté, co se do kurzu přihlásíte, dostanete od nás další instrukce.

V jaké časové zóně jsou uvedeny časy konání kurzu?

Rozvrh kurzu je uveden v CET - centrálním evropském čase, neboli, v čase, který je aktuálně v České republice. Pokud se nacházíte v jiné časové zóně, prosíme, abyste se pečlivě přesvědčili o tom, kolik je u vás hodin, až bude kurz začínat, a na začátek kurzu, abyste přišli včas.

Mám děti. Můžou se mnou být přítomny na Zoomu, až budu studovat?

Děti samozřejmě milujeme a jsou důvodem, proč tento kurz pořádáme. Nicméně podmínkou ke studiu je tiché studijní místo bez vyrušování dalšími dospělými či dětmi.

Proč se kurz koná online?

Covid 19 na nas klade nové nároky. Online kurzy nemohou nahradit prezenční kurzy, a už vůbec ne diplomové výcviky učitelů, kteří se musejí učit pratickou práci s pomůckami. Nicméně, tento formát kurzu - asistentský - umožňuje jeho pořádání formou online. Jsme nadšení, že tomu tak je, protože díky tomu můžeme náš kurz nabídnout do všech koutů světa.

Kolik kurz stojí?

Kurz stojí 20 000 Kč. K dispozici jsou též slevy pro vracející se klienty. Pro více informací pište na invoices@amiprague.cz.

Máte ještě další otázky?

Pokud se ještě něco potřebujete zeptat, na co jsme vám neodpověděli v nejčastěji kladených otázkách, 

pošlete nám vkaz a my se vám do 5 pracovních dnů ozveme.