ASISTENTSKÝ KURZ AMI 6-12
ONLINE formát

Obsah kurzu

Obsah kurzu

 1. I. Úvod do montessori
 2. II. Úvod do montessori teorie lidského vývoje
  - Potřeby a tendence
  - Budování "sebe"
  - 4 vývojové fáze
  - Charakteristiky dítěte ve 2. fázi
 3. Připravené prostředí pro 2. fázi
  - Učitel na 1. stupni ZŠ
  - Pomůcky
  - Ostatní dospělí (asistent, odborníci)
 4. Plán pro dítě na 1. stupni ZŠ
  - Kosmická výchova
  - Pedagogické techniky (mohou zahrnovat i příklady lekcí)
  - Role učitele (nositel znalostí, inspirace)
  - Rozložení třídy (př. mix věku)
  - Vypravování příběhů/úvod do mluveného slova (Velké příběhy/další příběhy)
  - Obsah znalostí (klíčové lekce)
  - Prezentace senzorické/pro představivost, vedoucí k abstrakci
  - Rozvoj představivosti vedoucí ke kreativitě
  - Uvědomění si nutného (pro sociální/morální vývoj)
  - Chození ven
  - Ostatní dospělí (svět existuje i mimo třídu)
 5. Svoboda a odpovědnost
  - Svoboda a její využití u dítěte na 1. stupni ZŠ
  - Odpovědnost a její využití u dítěte na 1. stupni ZŠ
 6. Interakce s dítětem na 1. stupni ZŠ
  - Jakým způsobem mluvit s dítětem
  - Vhodné směřování dítěte
  - Jakým způsob přesměrovat dítě jinam
 7. Asistování trénovanému učiteli
  - Pravidelné schůzky s učitelem
  - Pozorování dítěte: podporuje práci učitele/dítěte
  - Udržování prostředí
  - Objednávání potřebného materiálu
  - Doprovázení dětí při chození ven
  - Vzor vhodného (žádoucího) chování (jazyk, pohyb, činnosti)
  - Udržování důvěrnosti

Nějaký čas bude také věnován četbě a diskuzi o relevantních textech od Marie Montessori vzhledem k tématu kurzu.