Certifikovaný orientační kurz pro práci s adolescenty
(12-18) 

JENNY M. HÖGLUND, AMI trenérka
1 Modul, začátek 29. května 2023
KOMBINOVANÝ FORMÁT

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO KURZU

 • Adekvátní úroveň mluveného i psaného slova v angličtině, češtině nebo slovenštině, která umožňuje plnohodnotné studium. (Úroveň B2+)
 • Schopnost studia na vysokoškolské úrovni
 • Přístup k počítači (vč. kamery a mikrofonu), dobré internetové připojení dostačující pro Zoom (2,6Mbps) (pro online účast)
 • Tiché prostředí pro studium při online účasti (zároveň není možné se účastnit kurzu, pokud byste během něj museli řídit) 
 • Pozitivní motivace ke studiu a ochota konstruktivně spolupracovat s trenérkami i tréninkovým centrem.

CO VÁS V KURZU ČEKÁ?

Tento kurz vás provede základní Montessori teorií a metodologií pro práci s adolescenty (12-18 let). Je vhodný pro všechny dospělé, kteří chtějí rozvíjet své dovednosti práce s adolescenty.

 • Kombinovaný formát
  Můžete si vybrat, zda se kurzu zúčastníte prezenčně na farmě nebo online na Zoomu.
 • 60 hodin
 • Vedení AMI trenérkou, Jenny M. Höglund
 • Celosvětově uznávaný certifikát od Association Montessori International (AMI)
 • Mezinárodní studenti
 • Cena od 18 750 Kč
  podle včasnosti registrace (brzké/standardní/pozdní)

ROZVRH KURZU

Tato data se mohou změnit.

Orientační setkání
22. května
2023
17:00 - 18:00
Online na Zoomu
Povinné pro všechny studenty
MODUL 1
29. května - 4. června
2023
Každý den: 10:00 - 17:00
Online na Zoomu / prezenčně na farmě
90% povinná účast
SKUPINOVÁ KONTROLA ESEJÍ
7., 14. & 21. června
2023
7. června: 18:00 - 19:30
14. června: 18:00 - 19:30
21. června: 18:00 - 19:30
Online na Zoomu
Povinné pro všechny studenty

Celkový počet hodin: 60

Tyto hodiny se budou skládat z živých přednášek, diskuzí, samostudia, seminářů, psaní esejí a pozorování.

Obecné informace o kurzu

Pro koho je kurz vhodný?

 • Učitele, kteří si chtějí prohloubit své znalosti a dovednosti při práci s adolescenty
 • Vedoucí pracovníky a administrátory škol
 • Rodiče a další členy rodiny
 • Pracovníky s adolescenty (učitelé, sociální pracovníci...)
 • Všechny dospělé, kteří se zajímají o rozvoj adolescentů

Hlavní přínosy kurzu

Studenti tohoto kurzu se naučí, jak podpořit a pomoci udržet ve skupině rovnováhu, jak pozorovat, kdy a jak zasáhnout, ale přitom nerušit. Získají znalosti o tom, jak je v montessori chápán rozvoj nezávislosti. Osvojí si schopnost podporovat rozvoj adolescentů a to, jak vůbec vypadá připravené prostředí pro toto věkové období. Rovněž lépe porozumí specifikům dítěte (adolescenta) ve třetí vývojové fázi, stejně jako základní principy tzv. center pro práci a studium a nakonec i o důležitosti komunitní práce v tomto období.

Všichni účastníci kurzu budou mít možnost učit se od velmi zkušené AMI trenérky Jenny M. Höglund, studovat po boku kolegů z celého světa, zapojit se do živých diskusí, sdílet své zkušenosti s ostatními a také získávat novou vlastní perspektivu.

Všichni úspěšní absolventi kurzu navíc získají celosvětově uznávaný mezinárodní certifikát od Association Montessori Internationale (AMI).

Jaká je role dospělého v adolescentní komunitě?

Úloha dospělého je klíčová v každé fázi vývoje. V adolescentní komunitě je jeho hlavním úkolem být modelem toho, jak se žije a funguje ve společenství lidí, a zároveň mít pozitivní přínos danému společenství. 

Mezi hlavní vývojové potřeby dospívajících patří komunikace s různými dospělými v rozličných rolích ve společnosti.  Tyto interakce rozvíjí povědomí dospívajícího o různých rolích, které dospělí ve společnosti zastávají, a stejně tak je důležité poznávat spektrum osobností a vlastností dospělých i to, jak se chovají v různých společenských situacích. 

Adolescenti potřebují obrovské množství informací o práci dospělých, o sociálních interakcích, a to jak interpersonálních tak intrapersonálnách. Právě z těchto důvodů montessori průvodci dospívajících často poznamenávají, že právě dospělí jsou "hlavní pomůckou" v připraveném prostředí, z něhož se dospívající učí pozorováním a vlastní interakcí.

Obsah kurzu

 • 1
  Úvod do montessori
 • 2
  Lidský rozvoj a tendence
 • 3
  Fáze vývoje
 • 4
  Připravené prostředí a dospělý
 • 5
  Sociální organizace
 • 6
  Rezidenční život
 • 7
  Sociální a ekonomická nezávislost, produkce a výroba
 • 8
  Vzdělávací plán - sylabus
 • 9
  Sebevyjádření
 • 10
  Rozvoj morálky
 • 11
  Matematika, jazyk, věda, technologie
 • 12
  Studium a práce adolescenta
 • 13
  Pozorování
 • 14
  Případové studie, hlasy adolescentů
 • 15
  Semináře
 • 16
  Celistvá škola - administrativa, kolegové, rodiče

60 hodin

živých lekcí pod vedením Jenny Höglund, samostudia, seminářů, četby, psaní esejů a skupinové kontroly esejů

3 eseje

na zadaná témata

9 hodin

povinného pozorování, které je třeba absolvovat do 12 týdnů po ukončení kurzu

Poznámky z pozorování

odevzdání vašich poznámek z pozorování

AMI certifikace

Co přesně znamená "AMI certifikace"?

Association Montessori International (AMI) je přední světovou autoritou v oblasti montessori vzdělávání. Tuto asociaci založila sama Maria Montessori, aby pokračovala a nadále šířila její práci. Kurzy certifikované AMI jsou proto známé svou vysokou kvalitou a integritou s dílem samotné Marie Montessori. Jsou respektovány a uznávány po celém světě. Některé školy přijímají pouze učitele se vzděláním s AMI certifikátem. Montessori Institut Praha je jediným AMI tréninkovým centrem v České republice.

Jaký certifikát získám?

Účastníci, kteří úspěšně splní všechny požadavky pro dokončení kurzu, získají Mezinárodní certifikát o absolvování orientačního kurzu pro práci s adolescenty vydaný AMI, platný a uznávaný po celém světě.

Požadavky pro vydání certifikátu

 • Tři eseje
  Odevzdání tří esejí (500 slov každá) na témata zadaná trenérkou.
 • Pozorování
  9 hodin observace, které musí být absolvovány do 12 týdnů po skončení kurzu.
 • Výstupy z pozorování
  Odevzdání poznámek z pozorování a zprávy o pozorování.
 • Docházka
  Minimální 90% účast na kurzu.
 • Aktivní participace během kurzu
  Na základě posouzení trenérky.
 • 12 týdnů na odevzdání všech úkolů
  Pokud studenti nesplní všechny požadavky pro vydání certifikátu před skončením kurzu, mají 12 týdnů na odevzdání chybějících prací.

KOMBINOVANÝ FORMÁT & JAZYK

Živé lekce (stejné pro prezenční i online studenty)

formou PŘEDNÁŠEK s příležitostnými diskusemi a prací v malých skupinách. Vřele doporučujeme psát si poznámky.

Platforma Schoology

se používá k veškeré komunikaci a odevzdávání úkolů. Je uživatelsky velmi přívětivá a pomáhá nám udržovat strukturu kurzu.

Technická podpora

je dostupná před, během i po samotném kurzu.

Celý kurz probíhá v angličtině. Současně je tlumočený do češtiny. Veškeré práce v kurzu včetně písemných úkolů lze vypracovat v angličtině, češtině nebo slovenštině. Podmínkou je znalost jednoho z těchto jazyků alespoň na úrovni B2 (slovem i písmem).

Povinná literatura

Toto je povinná literatura pro kurz (přístup k pořízení během registrace). 

 • Od dětství k dospívání
  Vybrané kapitoly; Maria Montessori
 • Adolescent - "Sociální Novorozenec"
  Maria Montessori
 • Londýnské přednášky
  Vybrané kapitoly; Maria Montessori

Jenny Marie Höglund je AMI trenérka pro věk 6-12 a 12-18. Absolvovala mezinárodní AMI výcviky pro věkovou kategorii 3- 6, 6-12 a 12-18. V roce 1995 Jenny spoluzaložila ve švédské Sätile montessori školu Montessoriskolan Lära för livet, která poskytuje vzdělání pro děti od 1 roku do 16 let.

Více než 24 let Jenny působí jako průvodkyně dětí z 1. stupně ZŠ a zároveň v adolescentním programu. Její škola a farma, která ke škole patří, pořádá jako jediná v Evropě pravidelně kurzy pro průvodce dospívajících (The AMI Montessori Orientation to Adolescent Studies).

REGISTRACE

STANDARDNÍ
20 000 / 22 500 Kč
online / prezenčně za osobu
Registrace na kurzu za standardní cenu
Zatím nedostupné
Dostupné do 14. května 2023.
LAST CALL
21 250 / 23 750 Kč
za osobu
Poslední šance zúčastnit se kurzu
Zatím nedostupné
Dostupné do 28. května 2023.

Často pokládané otázky

Budete lekce natáčet a budou pak nahrávky k dispozici?

Ne. Studenti a studentky jsou povinni zúčastnit se minimálně 90% lekcí. Lekce bude živě přednášet trenérka a nebudeme je nahrávat. Je třeba, abyste byli v čase kurzu na lekcích přítomni.

Co se stane, když mi nečekaně spadne internetové připojení?

Upozorňujeme vás, abyste si předem zkontrolovali kvalitu svého internetového připojení. V ideálním případě používejte kabelové připojení. Kvalitní připojení k internetu je podmínkou pro absolvování kurzu. Pokud dojde k jednorázovému výpadku internetu, opusťte schůzku Zoom a vraťte se zpět. Pokud se problémy s připojením budou opakovat, budete požádáni, abyste kurz opustili. Pro všechny studenty platí podmínka 90% docházky. Studenti, kteří se nemohou zúčastnit 90 % kurzu, nemají nárok na získání certifikátu.

Jak bude vypadat tlumočení do českého jazyka?

Tlumočení do češtiny bude k dispozici přímo v Zoomu na samostatném zvukovém kanálu. Jak tlumočení funguje vám vysvětlíme na začátku kurzu. Tlumočení bude simultánní.

Co znamená 90% požadavek docházky při online formátu kurzu?

90% účast na online kurzu znamená, že musíte být přítomni minimálně 90 % doby konání kurzu a to se ZAPNUTOU KAMERU. Potřebujeme vidět, že jste po celou dobu přítomni a schopní aktivní účasti. Účast během celého prvního dne kurzu je povinná. Zmeškání prvního dne kurzu nebo více než 10% celkového času kurzu bude mít za následek ukončení vašeho studia v kurzu.

Kde najdeme zadání pro eseje a další práci v kurzu a materiály kurzu?

Kurz využívá výukovou platformu Schoology. Instrukce, jak se do Schoology přihlásit a jak ji používat, obdrží studenti před zahájením kurzu.

Mám děti. Můžou se mnou být přítomny na Zoomu, až budu studovat?

Děti samozřejmě milujeme a jsou důvodem, proč tento kurz pořádáme. Nicméně podmínkou ke studiu je tiché studijní místo bez vyrušování dalšími dospělými či dětmi.

V jaké časové zóně jsou uvedeny časy konání kurzu?

Rozvrh kurzu je uvedený ve středoevropském časovém pásmu (CET), které bude aktuální v České republice. V případě, že se nacházíte v jiném časovém pásmu, pečlivě si zkontrolujte časový rozdíl a přesvědčte se, že vám časy kurzu vyhovují. Budeme rádi, když se k nám připojíte, ať jste kdekoli, ale je vaší povinností být přítomen po celou dobu kurzu.

Kdy mám zaplatit?

Jakmile si přečtete všechny informace o kurzu a porozumíte požadavkům a podmínkám, můžete vyplnit přihlášku a provést platbu na našich webových stránkách.

Jak nebo kde se bude kurz konat?

Kurz je vysílán online živě na ZOOMu formou přednášek, diskusí, cvičení a skupinové práce. Pro účast na kurzu je nutné stáhnout si do vašeho počítače nebo telefonu aplikaci Zoom (více na www.zoom.us). Pokud potřebujeme tlumočení do češtiny, je potřeba připojit se z počítače. Doporučujeme si používání této aplikace vyzkoušet předem. Před kurzem proběhne úvodní schůzka, na které vám poskytneme základní školení a technickou podporu pro práci v této aplikaci.

Kolik kurz stojí?

Cena kurzu je 20 000 Kč. Pro naše vracející se klienty a skupiny učitelů vyslaných ze stejné školy máme speciální nabídky a slevy, které jsou časově ohraničeny.

Máte další otázky?