Montessori komunita za mír

"Nastolení trvalého míru je dílem vzdělání, jediné, co může politika udělat, je udržet nás mimo válku."

 

Maria Montessori

Události, které se nyní dějí ve světě, nás velmi zarmucují. 

Maria Montessori napsala: "Nastolení trvalého míru je dílem výchovy, jediné, co může politika udělat, je uchránit nás před válkou."

Jako pedagogové a členové celosvětové Montessori komunity cítíme silné nutkání pomoci. A učiníme tak tím, že spojíme své úsilí jako jedna velká rodina. 

Tím, že máme v Montessori Institutu Praha skutečně interkulturní tým, stojíme na straně dítěte a lidstva bez ohledu na jeho původ, národnost, zemi, náboženství nebo etnickou příslušnost. Stojíme na straně trvalého míru pro všechny.

Všichni jsme jedna velká celosvětová rodina žijící na této krásné planetě zvané Země, kam každý z nás skutečně patří. 

Dostáváme tolik poselství z mnoha částí světa. Lidé chtějí pomáhat!

A my bychom se na tom chtěli také podílet.  

S láskou a nadějí pro nás všechny, 

Tým Montessori Institutu Praha

"Vzdělání, které je schopno zachránit lidstvo, je nemalý úkol; zahrnuje duchovní rozvoj člověka, zvýšení jeho hodnoty jako jednotlivce a přípravu mladých lidí na pochopení doby, v níž žijí. "

M.Montessori

DARUJTE ZDE

Pokud chcete obdržet dárkový certifikát, kontaktujte nás prosím prostřednictvím miroslava.vlckova@amiprague.cz. Vydáme je co nejdříve, ale prosíme o trpělivost, budeme je vydávat ručně a nějakou dobu nám to potrvá.

Zasláním peněz na tuto sbírku souhlasíte se zásadami zde popsanými.

ZAVAZUJEME SE DODRŽOVAT TYTO ZÁSADY

Tyto prostředky použijte pouze na podporu Montessori dětí a rodin, které trpí současnou situací.
Tyto prostředky budou použity pro děti a rodiny, které v MIP osobně známe, nebo pro rodiny, které nám doporučí lidé, které osobně známe. 
O využití prostředků bude podána zpráva.

JAK JEŠTĚ MOHU POMOCI?

Člověk v tísni poskytuje humanitární pomoc více než 200 000 lidí na místě. Těm nejpotřebnějším poskytuje potravinové balíčky, nouzové přístřeší, bezpečný přístup k pitné vodě, hygienické potřeby a uhlí na topení. Přispějte zde.

International Medical Corps je v první linii a je připraven pomoci občanům s pohotovostní zdravotní péčí, stejně jako s duševním zdravím a psychosociální podporou. Agentura také po celou dobu krize pamatuje na pandemii a upřednostňuje služby v oblasti informovanosti a prevence COVID-19, aby pomohla zajistit bezpečnost vysídlených občanů před pandemií.

CARE International reaguje na krizi a poskytuje Ukrajincům v nouzi potraviny, hygienické potřeby, služby psychosociální podpory, přístup k vodě a hotovosti.

UNICEF Ukrajina vozí do oblastí postižených konfliktem nezávadnou vodu, předzásobuje je zdravotnickými a hygienickými potřebami, mobilní týmy poskytují traumatizovaným dětem psychosociální péči a podpoří také opravy poškozených škol a školek.

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) byla založena v roce 1991 v Praze jako nevládní nezisková humanitární organizace. Od roku 2014 je OPU spolkem podle občanského zákoníku.

Posláním InBáze je pomáhat migrantům a jejich rodinám se životem v České republice. Vytváří bezpečný a otevřený prostor pro vzájemné poznávání a porozumění mezi českými občany a lidmi jiných národností a kultur.

By playing the video, you agree to YouTube’s Privacy Policy.

Find out morePovolit video

CHCETE NÁS KONTAKTOVAT?

First Name / Jméno*
Last name / Příjmení*
E-mailová adresa*
Phone Number / Telefon
Which country do you currently reside at? / V jaké zemi v současnosti pobýváte?
I would like to offer my help. / Rád bych nabídl svou pomoc.
I have a suggestion or an idea. / Mám návrh nebo nápad.
I hereby agree with the following Privacy Policy