REGISTRACE NA TENTO KURZ JSOU UZAVŘENY.

ZDARMA KE STAŽENÍ MATERIÁL PRO MONTESSORI ADMINISTRÁTORY

Vývojové fáze učitelů (v angličtině)

AMI Certifikovaný kurz pro Montessori ředitele a administrátory

Právě tady můžete rozvíjet jak svou školu, tak sebe!

 • Naučte se, jak vybudovat školu, která vydrží - neustále se rozvíjející, ale i udržitelnou.
 • Vytvořte prostředí, které bude pečovat nejen o děti, ale také o zaměstnance.
 • Získejte celosvětově uznávanou Montessori certifikaci, která zvýší vaše profesní vyhlídky a zaručuje kvalitu kurzu.

AMI Certifikovaný kurz pro montessori ředitele a administrátory

Právě tady můžete rozvíjet jak svou, školu, tak sebe!

 • Naučte se, jak vybudovat školu, která vydrží - neustále se rozvíjející, ale i udržitelnou.
 • Vytvořte prostředí, které bude pečovat nejen o děti, ale také o zaměstnance.
 • Získejte celosvětově uznávanou Montessori certifikaci, která zvýší vaše profesní vyhlídky a zaručuje kvalitu kurzu.

Právě tady můžete rozvíjet jak svou, školu, tak sebe!

 • Naučte se, jak vybudovat školu, která vydrží - neustále se rozvíjející, ale i udržitelnou.
 • Vytvořte prostředí, které bude pečovat nejen o děti, ale také o zaměstnance.
 • Získejte celosvětově uznávanou Montessori certifikaci, která zvýší vaše profesní vyhlídky a zaručuje kvalitu kurzu.

Zapište se na čekací listinu a my vám dáme o novém termínu kurzu vědět! 

Udělejte další krok na vaší Montessori cestě!

Ať už jste zřizovatelem, majitelem, ředitelem nebo se podílíte na správě školy a chcete se dále rozvíjet a získat znalosti a dovednosti v oblasti řízení Montessori školy, jste na správném místě!

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

V tomto kurzu:

 • Získáte praktické dovednosti pro efektivní řízení Montessori škol.
 • Naučíte se strategicky plánovat.
 • Poznáte "vývojové fáze" a potřeby pedagogů v průběu jejich kariéry.
 • A mnoho dalšího!

CO VÁS V KURZU ČEKÁ?

Komplexní školení pro administrátory, jehož cílem je podpořit a prohloubit vaše znalosti vedení Montessori školy. Kurz je vhodný pro ředitele, zakladatele, administrativní a vedoucí pracovníky škol. 

 • Smíšený formát
  Můžete si vybrat, zda se chcete kurzu zúčastnit online + prezenčně v Praze nebo pouze online na Zoomu.
 • 48 hodin
 • Vedení AMI trenéry, Sue Pritzker & Eder Cuevas
 • Celosvětově uznávaný certifikát od Association Montessori Internationale (AMI)
 • Mezinárodní studenti
 • Cena: 29 997 Kč

Získejte kurz i s certifikátem!

Nadcházející kurz v roce 2024:

DUBEN + KVĚTEN 2024

3. dubna - 11. května 2024
Vyberte se mezi 1) PLNĚ ONLINE nebo 2) KOMBINOVANÝM formátem (=část online, část prezenčně)

Pokud je to možné, doporučujeme zvolit kombinovanou formu. Vzhledem k tomu, že kurz je velmi poutavý a obsahuje spoustu diskusí a práce ve skupinách, je obecně studenty preferované jej zažít osobně.

Cena: 29 997 Kč

Poznejte Sue a Edera ještě před zahájením kurzu!

Pozorování je klíčové pro každého dospělého v Montessori prostředí - nejen pro učitele ve třídách, ale zejména pro školní administrátory a vedoucí pracovníky. V tomto webináři zdarma se dva zkušení AMI trenéři a lídři podělí o svůj přístup k tomu, jak skrze pozorování v každodenní praxi podpořit růst celé školní komunity.
ZDARMA

Obecné informace o kurzu

Pro koho je kurz vhodný?

 • Montessori administrátory, kteří si chtějí prohloubit své znalosti a dovednosti
 • Montessori lídry (zakladatele a ředitele škol)
 • Aspirující lídry škol
 • Každého, koho zajímá vedení Montessori škol

Hlavní přínosy kurzu

Studenti tohoto kurzu se během prvních dnů seznámí se základními principy Montessori pedagogiky. Poté se zaměříme na spravování školy napříč oblastmi. Kurz prohloubí znalosti a dovednosti připráci s kulturou školy a různými jejími komunitami: Jak pracovat s rodiči a udržet si jejich podporu? Jaký mají učitelé a asistenti přístup ke své práci a jak s tím pracovat? Jaké jsou hlavní cíle vedení školy v tomto ohledu, aby škola dobře fungovala?

Dále se kurz zabývá konkrétními způsoby práce se zaměstnanci. Jak bychom měli pracovat s našimi zaměstnanci, ať už se jedná o pedagogy, asistenty nabo další podpůrný personál umožňující hladký chod školy? Jakými způsoby a nástroji můžeme naše zaměstnance podporovat? Jak bychom měli přistupovat k novým učitelům a asistentům v počáteční fázi jejich kariéry? Liší se práce s našimi zkušenými pedagogy a měli bychom k nim přistupovat jinak? (Mimochodem, odpověď zní ANO.) Jaké mají potřeby a čím se od sebe liší?

Velký důraz je také kladen na strategické vedení školy, na udržení si tzv. "big picture", komplexního a dlouhodobého pohledu na rozvoj školy, stejně jako na udržení si vysoké kvality jak vzdělávání dětí, tak profesního života zaměstnanců.4

Samozřejmostí je řada materiálů a nástrojů, které si studenti z kurzu odnesou. Vypracovávají vlastní dokumenty, které budou moci využít při své praxi (např. strategický plán své školy).

Všichni studenti kurzu budou mít možnost učit se od velmi zkušených AMI trenérek Sue Pritzker a Christine Harrison (která mimochodem byla jednou z těch, kteří celý kurz koncipovali a vytvářeli). Rovněž budou studovat po boku kolegů z celého světa, zapojovat se do diskusí, sdílet své zkušenosti s ostatními a také sami záskají novou perspektivu na mnohé záležitosti a vedení školy. Všichni úspěšní absolventi kurzu navíc získají celosvětově uznávaný mezinárodní certifikát od AMI (Association Montessori International). 

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO KURZU

 • Adekvátní úroveň mluveného i psaného slova v angličtině, češtině nebo slovenštině, která umožňuje plnohodnotné studium. (Úroveň B2+),
 • Schopnost studia na vysokoškolské úrovni,
 • Přístup k počítači (vč. kamery a mikrofonu), dobré internetové připojení dostačující pro Zoom (2,6Mbps) (pro online studenty),
 • Tiché prostředí pro studium (zároveň není možné se účastnit kurzu, pokud byste během něj museli řídit),
 • Pozitivní motivace ke studiu a ochota konstruktivně spolupracovat s trenérkami i tréninkovým centrem.

48 hodin

živých lekcí pod vedením trenérek, práce v menších skupinkách a samostudia

Vypracování dokumentů

např. Strategického plánu nebo tzv. Mapy cesty

3 hodiny

povinné observace, která je třeba absolvovat do 12 týdnů po ukončení kurzu

Četba

inspirativních textů od odborníků jako Grazzini, Girlato, Lillard a dalších

Obsah kurzu

 • 1
  Základní pedagogické principy
  Připravený dospělý, vývojové fáze, připravené prostředí, svoboda a disciplína
 • 2
  Jak vytvořit zdravou komunitu školy
  Zapojení komunity, komunikace, vyvíjející se montessori škola, odstraňování překážek růstu školy
 • 3
  Strategie podporování dětí, zaměstnanců, rodičů a představenstva
  Podpora montessori pedagogů, implementace učebních osnov, práce se zaměstnanci a učiteli
 • 4
  Strategické plánování
  Udržitelnost, zlepšování se a růst;vizionářské vedení školy; udržování kvality

Kvalitní vzdělání díky AMI certifikaci

Co přesně znamená "AMI certifikace"?

Association Montessori Internationale (AMI) je přední světovou autoritou v oblasti montessori vzdělávání. Tuto asociaci založila sama Maria Montessori, aby pokračovala a nadále šířila její práci. Kurzy certifikované AMI jsou proto známé svou vysokou kvalitou a integritou s dílem samotné Marie Montessori. Jsou respektovány a uznávány po celém světě. Některé školy přijímají pouze učitele se vzděláním s AMI certifikátem. Montessori Institut Praha je jediným AMI tréninkovým centrem v České republice.

Jaký certifikát získám?

Účastníci, kteří úspěšně splní všechny požadavky pro dokončení kurzu, získají Mezinárodní certifikát o absolvování kurzu pro administrátory montessori škol vydaný AMI, platný a uznávaný po celém světě.

Požadavky pro vydání certifikátu

 • Úkoly
  Odevzdání všech úkolů zadaných trenérkami (strategický plán, mapa cesty a případné další úkoly).
 • Pozorování
  3 hodiny pozorování, které musí být absolvovány do 12 týdnů po skončení kurzu.
 • Výstupy z pozorování
  Odevzdání poznámek z pozorování a zprávy o pozorování.
 • Docházka
  Minimální 90% účast na kurzu.
 • Aktivní participace během kurzu
  Na základě posouzení trenérek.
 • 12 týdnů na odevzdání všech úkolů
  Pokud studenti nesplní všechny požadavky pro vydání certifikátu před skončením kurzu, mají 12 týdnů na odevzdání chybějících prací.

SMÍŠENÝ FORMÁT & JAZYK

Živé přednášky (jak pro online, tak pro kombinované studenty)

diskuse a práce v malých skupinkách.

Platforma Schoology

se používá k veškeré komunikaci a odevzdávání úkolů. Je uživatelsky velmi přívětivá a pomáhá nám udržovat strukturu kurzu.

Technická podpora

je dostupná před, během i po samotném kurzu.

JAZYK:

Celý kurz probíhá v angličtině. Současně je tlumočený do češtiny. Veškeré práce v kurzu včetně písemných úkolů lze vypracovat v angličtině, češtině nebo slovenštině. Podmínkou je znalost jednoho z těchto jazyků alespoň na úrovni B2 (slovem i písmem).

FORMÁT:

Můžete si zvolit formát, ve kterém chcete kurz absolvovat.
Varianta 1 (kterou také doporučujeme) je absolvovat jej v KOMBINOVANÉM formátu = některé lekce budou probíhat online, některé lekce (většina) budou probíhat prezenčně v Praze.
Varianta 2 je absolvovat kurz plně online na Zoomu.

Poznejte naše trenéry!

Eder Cuevas je výkonným ředitelem Montessori México a ředitelem rozvoje v Montessori de Chihuahua, kde pracuje se zaměstnanci a rodiči a má 20 let zkušeností s Montessori.

Eder absolvoval AMI výcvik pro 6-12 v Bergamu v Itálii a AMI-NAMTA Orientation v Ohiu v USA. Od roku 2014 do roku 2020 pracuje jako pracovník pro AMI-NAMTA. Je rovněž trenérem AMI certifikovaného kurzu pro administrátory a mezinárodním konzultantem pro Montessori vzdělávání.

STAHUJTE ZDARMA: Materiál pro administrátory: Vývojové fáze učitelů

Jedná se o shrnutí vypracované a okomentované Sue Pritzker z článku "Vývojové fáze učitelů" od Sharon L. Dubble, PhD, vydané nakladatelstvím NAMTA v roce 1999.

Sue Pritzker pracovala jako učitelka na základní škole a administrátorka na škole Marin Montessori, poté nastoupila na pozici ředitelky školy Childpeace Montessori v Portlandu ve státě Oregon v roce 1987. Pomohla rozšířit školu ze 45 na 360 studentů a z této pozice odešla v červenci 2020. Sue je zároveň blízkou spolupracovnicí a konzultantkou Montessori Institutu Prague. 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Podívejte se, jak Sue Pritzker mluví o Vývojových fázích montessori učitelů.

Registrace a studium v roce 2024:

DUBEN + KVĚTEN 2024

3. dubna - 11. května 2024
Vyberte se mezi 1) PLNĚ ONLINE nebo 2) KOMBINOVANÝM formátem (=část online, část prezenčně)

Pokud je to možné, doporučujeme zvolit kombinovanou formu. Vzhledem k tomu, že kurz je velmi poutavý a obsahuje spoustu diskusí a práce ve skupinách, je obecně studenty preferované jej zažít osobně.

Cena: 29 997 Kč

Potřebujete více informací?

Pokud máte další otázky, obraťte se na nás skrze formulář níže.

Rádi byste se kurzu zúčastnili, ale tentokrát vám to nevychází?

Zapište se na čekací listinu pro další kurz!

Ozveme se vám, jakmile k němu budeme mít více informací.

We will keep your personal information in order to keep you informed about the upcoming course. Read Privacy Policy.