fbpx

Registrace na tento kurz jsou uzavřeny.

DIPLOMOVÝ KURZ
AMI PRO 0-3

Heidi Philippart, AMI TRENÉRKA
4 moduly
Smíšený formát (účast nutná jak online, tak prezenčně)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

FORMÁT STUDIA

 • Dostupný smíšený formát
 • 4 moduly během 2 let
 • 400 hodin intenzivního studia

CO VÁS V KURZU ČEKÁ?

Staňte se kvalifikovaným montessori pedagogem pro děti od narození do tří let. Získejte celosvětově uznávaný certifikát od Association Montessori International (AMI) a vydejte se na cestu, která vám změní život.

 • Smíšený formát (nutná účast jak online, tak prezenčně v Praze)
 • Vedení AMI trenérkou, Heidi Philippart
 • Celosvětově uznávaný certifikát od Association Montessori Internationale (AMI)
 • Mezinárodní studenti
 • Cena od 8 100€

ZÁKLADNÍ INFORMACE O KURZU

AMI Diplomový kurz pro 0-3 se zaměřuje na studium montessori pedagogiky a současných lékařských a psychologických přístupů k vývoji dítěte od narození do tří let.

Tento praktický montessori výcvik se soustředí na 4 hlavní oblasti:
1. Teorie a psychologie, kde Heidi hovoří o vývoji dítěte, roli dospělého, vývoji pohybu, rané řeči atd.;
2. Lékařská/vývojová oblast, kde se zaměřujeme na anatomii a fyziologii, obstertrii, výživu, hygienu a dětskou neuropsychiatrii; 3. Metodika podle předmětů se zaměřením na psychosenzorickou teorii, demonstrace, domácí prostředí, komunity;
4. Praxe + pozorování, kde studenti absolvují supervizní praxi, pozorování a výuku studentů.

Principy montessori vzdělávání využijete k podpoře praktické, samostatné, spolupracující a radostné výuky v jakékoli škole kdekoli na světě. 

PROČ ABSOLVOVAT TENTO KURZ:

Je celosvětově uznávaný
AMI diplom je dokladem o absolvování kvalitního, poctivého a autentického programu pro přípravu učitelů a je uznáván po celém světě. Vzdělávací kurzy AMI splňují standardy stanovené jak z hlediska obsahu, tak z hlediska pedagogického díky AMI.

PROČ ABSOLVOVAT TENTO KURZ:

Je celosvětově uznávaný
AMI diplom je dokladem o absolvování kvalitního, poctivého a autentického programu pro přípravu učitelů a je uznáván po celém světě. Vzdělávací kurzy AMI splňují standardy stanovené jak z hlediska obsahu, tak z hlediska pedagogického díky AMI.

Autentický odkaz
Dr. Maria Montessori založila AMI v roce 1929, aby asociace mohla pokračovat v její práci. Je tak

Autentický odkaz
Dr. Maria Montessori založila AMI v roce 1929, aby asociace mohla pokračovat v její práci. Je tak přední autoritou v oblasti montessori vzdělávání. Diplomové kurzy AMI poskytují vzdělání nejvyšší kvality, autenticity a integrity s prací Marie Montessori.

AMI trenérky
Kurz vždy vedou AMI trenérky, které prošly velmi rozsáhlým a komplexním Výcvikem trenérů. Jsou obětavými, zkušenými pedagožkami s jedinečnými znalostmi a porozuměním principům a používání montessori. 

Profesní příležitosti
Budete moci pracovat v montessori třídě kdekoli na světě. Vaše možnosti se však neomezují pouze na třídu, protože budete moci pracovat také v administrativě montessori školy, stát se zakladatelem/majitelem školy, konzultantem AMI nebo se nechat zapsat do programu Training of Trainers a vydat se na cestu AMI trenéra. Většina studentů získá místo v montessori škole ještě před ukončením svého studia.

přední autoritou v oblasti montessori vzdělávání. Diplomové kurzy AMI poskytují vzdělání nejvyšší kvality, autenticity a integrity s prací Marie Montessori.

AMI trenérky
Kurz je vždy vedený AMI trenérkami, které prošly velmi rozsáhlým a komplexním Výcvikem trenérů. Jsou obětavými, zkušenými pedagožkami s jedinečnými znalostmi a porozuměním principům a používání montessori. 

Profesní příležitosti
Budete moci pracovat v montessori třídě  kdekoli na světě. Vaše možnosti se však neomezují pouze na třídu, protože budete moci pracovat také v administrativě montessori školy, stát se zakladatelem/majitelem školy, konzultantem AMI nebo se nechat zapsat do programu Training of Trainers a vydat se na cestu AMI trenéra. Většina studentů získá místo v montessori škole ještě před ukončením svého studia.

CO JE TŘEBA K ABSOLVOVÁNÍ KURZU?

400 hodin

intenzivního výcviku v tréninkovém centru

140 hodin

práce s montessori pomůckami se supervizí

250 hodin

pozorování dětí od narození do tří let

20 knih

povinné a doporučené četby

POŽADAVKY PRO CERTIFIKACI

 • 90% účast na přednáškách a všech ostatních aktivitách kurzu
 • 400 hodin intenzivního studia pod vedením trenérky
 • 140 hodin práce s montessori pomůckami se supervizí
 • 250 hodin pozorování
 • Odevzdání pozorovacích a praktických výukových zpráv
 • Odevzdání požadovaných esejí, reflexí studentů a dalších písemných úkolů
 • Odevzdání referenčních alb v náležité kvalitě
 • Úspěšné absolvování písemných a ústních zkoušek

PŘED PODÁNÍM PŘIHLÁŠKY

Kritéria a požadavky pro registraci:

 • Schopnost práce na vysokoškolé úrovni
 • Vysokoškolský titul
 • Znalost angličtiny na úrovni C1 (jak písemná, tak mluvená)
 • Motivace a vytrvalost stát se montessori pedagogem
 • Dobré komunikační schopnosti
 • Schopnost sebereflexe
 • Strukturovanost a pořádek

Přihlásit se mohou i uchazeči bez vysokoškolského vzdělání, jejichž žádosti budou posuzovány individuálně. Studenti bez titulu mohou být do kurzu přijati na základě zkušebních podmínek. Také v případě, že je k dispozici tlumočení kurzu (při dostatečném zájmu), přijímáme studenty bez znalosti angličtiny.

VEDOUCÍ VÝCVIKU - Heidi Philippart

AMI trenérka Heidi Philippart M.A.(Edu), A.M.I.(Dip) žije v Amsterdamu a pracuje zde jako pedagogická ředitelka v Montessori bilingvní školce "2Voices".

Ve své roli pedagožky pracuje s těmi nejmenšími dětmi (0-4 roky). Vede je k samostatnosti, soustředění a sebedisciplíně prostřednictvím pečlivě připraveného prostředí a učebních osnov, které odpovídají jejich individuálním potřebám a zájmům.

Jako trenérka Montessori pomáhá školám, učitelům a nadšeným studentům efektivně zavádět metodu Montessori a vytvářet vzdělávací prostředí, které podporuje rozvoj celého dítěte.

Poprvé se s Montessori vzděláváním setkala počátkem 90. let, kdy pracovala pod vedením Patty Wallner (AMI trenérka) a Silvany Montanaro (zakladatelka programu AMI asistent pro 0-3). Heidi absolvovala trénink v Denveru u Judi Orion na úrovni asistenta pro 0-3, intenzivně pracovala s programem 0-3 a je AMI trenérkou kurzů pro 0-3.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

KROK 1

Pro přihlášení se na kurz je potřeba vyplnit oficiální přihlášku a zaplatit registrační poplatek ve výši 300 EUR / 7 500 Kč. Po odeslání přihlášky a zaplacení registračního poplatku se vám ozveme během 5 pracovních dní.

KROK 2

Další dokumenty potřebné k dokončení registrace: 

 • portrétová fotka

 • jednostránkový motivační dopis na téma: „Proč se chcete zúčastnit AMI Diplomového kurzu pro věk 0-3?“ 

 • životopis

 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (kopie) 

 • dva profesní referenční dopisy 

 • výpis z rejstříku trestů (kopie; originál lze dodat první den zahájení kurzu) 

 • podepsaný splátkový kalendář

Veškeré dokumenty musí být podepsány, naskenovány a zaslány emailem ve formátu pdf na miroslava.vlckova@amiprague.cz .

KROK 3

Online přijímací pohovor

Poté, co si projdeme Vaše podklady, sjednáme s Vámi přijímací pohovor, při kterém Vám podáme informace o výcviku, zodpovíme dotazy, seznámíme se s Vámi a ujistíme se, že rozumíte všem požadavkům kurzu.

KROK 4

Výsledky přijímacího procesu

Ozveme se Vám, jakmile budeme mít výsledky přijímacího procesu. Hodně štěstí!

ZAJÍMÁ VÁS JEŠTĚ NĚCO?

Neváhejte se na nás obrátit, pokud máte jakékoliv dotazy!

Zapište se na čekací listinu pro přístí AMI Diplomový kurz 0-3!

Spojíme se s Vámi, jakmile budeme mít naplánované termíny dalšího kurzu.

We will keep your personal information in order to keep you informed about the upcoming course. Read Privacy Policy.