Registrace jsou otevřeny do 15. dubna 2024!

DIPLOMOVÝ KURZ AMI
PRO 6-12

Kyla Morenz & Carla Foster; AMI TRENÉRKY
6 modulů, registrace otevřeny do 15. dubna 2024
Smíšený formát (účast nutná jak online, tak prezenčně)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

FORMÁT STUDIA:

 • Dostupný smíšený formát
 • 6 modulů během 2 let
 • 440 hodin intenzivního studia

CO VÁS V KURZU ČEKÁ?

Staňte se kvalifikovaným montessori pedagogem pro děti ve věku 6-12 let. Získejte celosvětově uznávaný certifikát od Association Montessori International (AMI) a vydejte se na cestu, která vám změní život.

 • Smíšený formát (nutná účast jak online, tak prezenčně v Praze)
 • Vedení AMI trenérkami, Carlou Foster & Kylou Morenz
 • Celosvětově uznávaný certifikát od Association Montessori Internationale (AMI)
 • Akreditace MŠMT ČR
  Č.j.: MSMT- 21258/2022-8-760
 • Mezinárodní studenti
 • Cena od 9 100€

ZÁKLADNÍ INFORMACE O KURZU

AMI Diplomový kurz pro 6-12 se zaměřuje na vývoj dítěte ve věku 6-12 let a na interdisciplinární přístup ke studiu člověka a jeho snažení. Tento praktický montessori výcvik poskytuje rámec a nástroje pro úspěšnou výuku toho, co funguje pro každé dítě bez ohledu na jeho socioekonomický status a stupeň vývoje. Principy montessori vzdělávání využijete k podpoře praktické, samostatné, spolupracující a radostné výuky v jakékoli škole kdekoli na světě. 

PROČ ABSOLVOVAT TENTO KURZ:

Je celosvětově uznávaný
AMI diplom je dokladem o absolvování kvalitního, poctivého a autentického programu pro přípravu učitelů a je uznáván po celém světě. Vzdělávací kurzy AMI splňují standardy stanovené jak z hlediska obsahu, tak z hlediska pedagogického díky AMI.

PROČ ABSOLVOVAT TENTO KURZ:

Je celosvětově uznávaný
AMI diplom je dokladem o absolvování kvalitního, poctivého a autentického programu pro přípravu učitelů a je uznáván po celém světě. Vzdělávací kurzy AMI splňují standardy stanovené jak z hlediska obsahu, tak z hlediska pedagogického díky AMI.

Autentický odkaz
Dr. Maria Montessori založila AMI v roce 1929, aby asociace mohla pokračovat v její práci. Je tak

Autentický odkaz
Dr. Maria Montessori založila AMI v roce 1929, aby asociace mohla pokračovat v její práci. Je tak přední autoritou v oblasti montessori vzdělávání. Diplomové kurzy AMI poskytují vzdělání nejvyšší kvality, autenticity a integrity s prací Marie Montessori.

AMI trenérky
Kurz vedou AMI trenérky, které prošly velmi rozsáhlým a komplexním Výcvikem trenerérů. Jsou obětavými, zkušenými pedagožkami s jedinečnými znalostmi a porozuměním principům a používání montessori. 

Profesní příležitosti
Budete moci pracovat v montessori třídě na základní škole kdekoli na světě. Vaše možnosti se však neomezují pouze na třídu, protože budete moci pracovat také v administrativě montessori školy, stát se zakladatelem/majitelem školy, konzultantem AMI nebo se nechat zapsat do programu Training of Trainers a vydat se na cestu AMI trenéra. Většina studentů získá místo v montessori škole ještě před ukončením svého studia.

 přední autoritou v oblasti montessori vzdělávání. Diplomové kurzy AMI poskytují vzdělání nejvyšší kvality, autenticity a integrity s prací Marie Montessori.

AMI trenérky
Kurz vedou AMI trenérky, které prošly velmi rozsáhlým a komplexním Výcvikem trenérů. Jsou obětavými, zkušenými pedagožkami s jedinečnými znalostmi a porozuměním principům a používání montessori. 

Profesní příležitosti
Budete moci pracovat v montessori třídě na základní škole kdekoli na světě. Vaše možnosti se však neomezují pouze na třídu, protože budete moci pracovat také v administrativě montessori školy, stát se zakladatelem/majitelem školy, konzultantem AMI nebo se nechat zapsat do programu Training of Trainers a vydat se na cestu AMI trenéra. Většina studentů získá místo v montessori škole ještě před ukončením svého studia.

CO JE TŘEBA K ABSOLVOVÁNÍ KURZU?

440 hodin

inteznivního výcviku v tréninkovém centru

Přes 200 hodin

práce s montessori pomůckami se supervizí

600 hodin

samostatného čtení, studia a zpracovávání úkolů

90 hodin

pozorování v montessoři třídě na 1. stupni

120 hodin

učitelské praxe v montessori třídě na 1. stupni

20 knih

povinné a doporučené četby

POŽADAVKY PRO CERTIFIKACI

 • 90% účast na přednáškách a všech ostatních aktivitách kurzu
 • Absolvování 90 hodin pozorování a 120 praktického vyučování ve třídách vedených AMI 6-12 vyškolenými učiteli
 • Odevzdání pozorovacích a praktických výukových zpráv
 • Odevzdání požadovaných esejí, reflexí studentů a dalších písemných úkolů
 • Odevzdání 9 referenčních alb v požadované kvalitě
 • Úspěšné absolvování písemných a ústních zkoušek

PŘED PODÁNÍM PŘIHLÁŠKY

Kritéria a požadavky pro registraci:

 • Schopnost práce na vysokoškolé úrovni
 • Vysokoškolský titul
 • Znalost angličtiny na úrovni C1 (jak písemná, tak mluvená)
 • Motivace a vytrvalost stát se montessori pedagogem
 • Dobré komunikační schopnosti
 • Schopnost sebereflexe
 • Strukturovanost a pořádek

Přihlásit se mohou i uchazeči bez vysokoškolského vzdělání, jejichž žádosti budou posuzovány individuálně. Studenti bez titulu mohou být do kurzu přijati na základě zkušebních podmínek. Také v případě, že je k dispozici tlumočení kurzu (při dostatečném zájmu), přijímáme studenty bez znalosti angličtiny.

VEDOUCÍ VÝCVIKU - Kyla Morenz

Kyla Morenz pochází z kanadského Toronta a je AMI trenérkou pro 1. stupeň. Bakalářský titul obdržela na "University of Waterloo" a magisterský titul získala v  "Loyola University v Marylandu". V roce 2011 získala TESOL certifikát od Woodsworth College z Univerzity v Torontu.

Kyla prošla AMI diplomovými kurzy pro 3-6 a 6-12.

Vedla třídy na 1. stupni ve věku 6-9, 9-12 a 6-12 v Kanadě a Maroku.

Také učila na kurzech v Severní Americe a Evropě.

VEDOUCÍ VÝCVIKU - Carla Foster

Carla Foster již několik let působí jako AMI vedoucí diplomového kurzu v Montessori tréninkovém centru v Nové Anglii (MTCNE) a zároveň přednáší na University College,Høgskolen i Vestfold og Buskerud v Norsku.

Carla je držitelkou bakalářského titulu v oblasti sociální antropologie a skandinávských studií a magisterského titulu ze staré islandské literatury a norské literatury. Oba diplomy získala na UC Berkley.

Absolvovala diplomové kurzy AMI 3-6 a 6-12 na MMI v Londýně a v Montessori Institutu v Milwaukee.

Pracovala s dětmi ve věku 3-6, 6-9 a 9-12 let, a to jak na soukromých, tak veřejných montessori školách. Od roku 2011 je trenérkou kurzů pro 6-12. Měla tu čest dělat část svého výcviku u Jean Miller v Navadisha Montessori Institutu v Chennai v Indii a část u Ann Dunne v Londýně.

Carla původně pochází z Kalifornie, ale od roku 1995 žije v Norsku, kde 12 let vedla třídu 6-9. V této severské zemi zároveň působí jako konzultantka pro mnoho norských škol.

Mnoho let vyučovala balet, moderní tanec, africký tanec a irský tanec. Organizovala také workshopy zaměřené na psaní a propojení hudby, divadla a tance s výukou ve třídách na 1. stupni základních škol.

CO O KURZU ŘÍKAJÍ STUDENTI

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

JAK SE PŘIHLÁSIT?

KROK 1

Pro přihlášení se na kurz je potřeba vyplnit oficiální přihlášku a zaplatit registrační poplatek ve výši 300 EUR / 7 500 Kč. Po odeslání přihlášky a zaplacení registračního poplatku se vám ozveme během 5 pracovních dní.

KROK 2

Další dokumenty potřebné k dokončení registrace: 

 • portrétová fotka
 • jednostránkový motivační dopis na téma: „Proč se chcete zúčastnit AMI Diplomového kurzu pro věk 6-12?“ 
 • životopis
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (kopie) 
 • dva profesní referenční dopisy 
 • výpis z rejstříku trestů (kopie; originál lze dodat první den zahájení kurzu) 
 • podepsaný splátkový kalendář

Veškeré dokumenty musí být podepsány, naskenovány a zaslány emailem ve formátu pdf na miroslava.vlckova@amiprague.cz .

KROK 3

Online přijímací pohovor

Poté, co si projdeme Vaše podklady, sjednáme s Vámi přijímací pohovor, při kterém vám podáme informace o výcviku, zodpovíme dotazy, seznámíme se s Vámi a ujistíme se, že rozumíte všem požadavkům kurzu.

KROK 4

Výsledky přijímacího procesu

Ozveme se Vám, jakmile budeme mít výsledky přijímacího procesu. Hodně štěstí!

MÁTE ZÁJEM ČI DOTAZY?

Neváhejte se nás zeptat!

Your contact information will be used only for the purposes of dealing with your question. Privacy Policy

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video