0-3 Ориентационен сертификатен курс

ХАЙДИ ФИЛИПАРТ, обучител на AMI
4 модула, започващи от 3-ти март, 2023
ИЗЦЯЛО ОНЛАЙН

КРИТЕРИИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 • Достатъчно добро ниво на писмен и говорим английски, чешки, иврит, български или словашки език, което да позволи ефективно обучение в курса (ниво B2+).
 • Способност за обучение на академично ниво
 • Наличие на компютър (с камера) и достатъчно добър интернет за приложението Zoom (2,6 Mbps) 
 • Тихо място за учене
 • Положителна мотивация и готовност за позитивно и конструктивно сътрудничество с ръководителя на курса и персонала на учебния център.

Въведение в курса

Програмата е създадена и предназначена за Монтесори асистенти във възрастова група от0 до 3 години, които желаят да задълбочат знанията си и да развият практиката си в Монтесори Нидо или в Общността на малките деца

 • Изцяло онлайн курс
 • 60 часа
 • Ръководство на обучителя на AMI, Хайди Филипарт
 • Сертификат, издаден от Международната асоциация Монтесори (AMI)
 • Участници от цял свят
 • Цена от 750 евро
  в зависимост от времето на регистрация (ранно записване/стандартна цена/ в последните два дни преди курса)

ПРОГРАМА

Тези дати могат да бъдат променени.

Ориентационна среща
24 февруари
2023
17:00 - 18:00 Ч. ЦЕНТРАЛНО ЕВРОПЕЙСКО ВРЕМЕ (GMT+1)
Онлайн в Zoom
Задължителна за всички участници
МОДУЛ 1
3-5 март
2023
Всички времена по-долу са в централноевропейско време (GMT+1)
Петък: 17:00-20:00 Ч.
Събота: 10:00 - 13:00 Ч.
неделя: 10:00-15:00 ч.
Онлайн в Zoom
90% присъствие е задължително
МОДУЛ 2
10-12 март
2023
Всички часове по-долу са в централноевропейско време (GMT+1)
Петък: 17-20 Ч.
Събота: 10:00 - 13:00 Ч.
неделя: 10:00-15:00 ч.
Онлайн в Zoom
90% присъствие е задължително
МОДУЛ 3
17-19 март
2023
Всички часове по-долу са в централноевропейско време (GMT+1)
Петък: 17-20 Ч.
Събота: 10:00 - 13:00 Ч.
неделя: 10:00-15:00 ч.
Онлайн в Zoom
90% присъствие е задължително
МОДУЛ 4
24-26 март
2023
Всички часове по-долу са в централноевропейско време (GMT+1)
Петък: 17-20 Ч.
Събота: 10:00 - 13:00 Ч.
неделя: 10:00-15:00 ч.
Онлайн в Zoom
90% присъствие е задължително

Общ брой часове: 60

Тези часове се състоят от лекции на живо, дискусии, самостоятелно обучение и писане на есета, писмени задания. Освен това са включени видеоклипове, сесии за четене и сесии за групова работа по преценка на обучителя. Ако курсът включва групови проверки на писмените работи, датите ще бъдат обявени преди началото на курса и участието в тях е задължително.

Обща информация за курса

За кого е подходящ курсът?

 • Асистент-учители в Монтесори класна стая, които искат да задълбочат знанията и уменията си
 • Родители (и други членове на семейството)
 • Професионалисти, работещи с деца (учители, възпитатели, помощен персонал, социални работници...)
 • Всеки, който се интересува от Монтесори (всички възрастни, които се интересуват от развитието на децата или обмислят кариера в областта на Монтесори)

Резултати от обучението и основни ползи

Учениците от този курс ще научат как да подкрепят и помагат на класния ръководител/гид да поддържа равновесието в класа, как да наблюдават, кога и как да се намесват, но и кога бда не се намесват. Те ще придобият знания за разбирането на Монтесори за развитието на самостоятелността и ще придобият способността да подкрепят развитието на детето, чрез съвместна работа в екипа си.

Всички участници в курса ще имат възможност да се учат от Хайди Филипарт,която се гордее с много опит в тази сфера, да се обучават заедно с колеги от цял свят, да участват в оживени дискусии, да споделят опита си с другите, както и сами да придобият нова перспектива. Всички успешно завършили курса получават и световно признат международен сертификат от Международната асоциация Монтесори (AMI).

Каква е ролята на асистента в класната стая?

Предназначението на международния курс на AMI за ориентация е да помогне на заинтересованите възрастни да станат способни асистенти в Монтесори нидо или детска общност.

В Монтесори класната стая асистентът подкрепя водещия учител и му помага да създаде и запази баланс. Асистентът наблюдава децата и знае кога да се намеси и кога да се въздържи от помощ. Той/тя знае как да подкрепя децата в развиването на самостоятелност и има дълбоко разбиране за подхода на Монтесори към връзката между свободата и дисциплината. Асистентът е голяма подкрепа за водещия учител и за детето.

Съдържание на курса

 • 1
  Въведение в Монтесори
 • 2
  Ролята на основния учител/гид
 • 3
  Ролята на асистента
 • 4
  Преглед на периодите на развитие
 • 5
  Детският разум -0 до 6 години
 • 6
  Ред
 • 7
  Движение - 0 до 3 години
 • 8
  Език
 • 9
  Независимост
 • 10
  Подготвена среда
 • 11
  Свобода и дисциплина
 • 12
  Наблюдението и неговата значимост
 • 13
  Музика и изкуство
 • 14
  Поддържане на околната среда
 • 15
  Обучение самостоятелно ходене/тоалет

60 часа

онлайн лекции на живо и ръководство от Хайди Филипарт, самостоятелно учене, четене и писане на есета. писмени задачи

3 есета

по зададени от обучителя теми

9 часа

задължително наблюдение, което трябва да се извърши в рамките на 12 седмици след стартиране на курса

Бележки от наблюденията

Представяне на записките от наблюдението

AMI сертификат

Какво представлява AMI сертификата?

Международната асоциация Монтесори (AMI) е водещ световен орган в областта на Монтесори образованието. Самата Мария Монтесори основава асоциацията, за да продължи работата си, и затова сертифицираните от AMI курсове са известни с високото си качество и интегритет в работата на Монтесори. Те са уважавани и признати в цял свят, а някои училища приемат учители само със сертифицирано от AMI образование. Монтесори институт Прага е единственият сертифициран от AMI център за обучение в Чешката република.

Какъв сертификат ще получа?

Участниците, които успешно изпълнят изискванията за сертифициране, ще получат световно признатия сертификат AMI 0-3 Orientation Certificate Course.
 

What certificate will I receive?

Participants who successfully complete the requirements for certification will earn the worldwide recognized AMI 3-6 Orientation Course Certificate (after passing Module 1 & Module 2).

(optional) Onsite Module

Participants have the opportunity to extend the course and attend the onsite Module 3 taking place in the training center in Prague. They will get to practice working with Montessori materials under the guidance of Elina Rautasalo herself.
All students who take this additional module and fulfill the requirements for certification will be awarded with AMI 3-6 Assistant Course Certificate.

Изисквания за сертифициране

 • Три есета
  Представяне на три есета (500 думи, всяко) по теми, зададени от обучителя.
 • Наблюдение
  9 часа наблюдение, което трябва да се извърши в рамките на 12 седмици след края на курса.
 • Доклад от наблюдението и записки
  Представяне на бележки от наблюдението и доклад от наблюдението.
 • Присъствие
  Минимум 90 % присъствие на лекциите на живо.
 • Общо задоволително участие в курса
  Според оценката на ръководителя на курса.
 • Разполагате с 12 седмици, за да представите всички задачи.
  Ако курсистите не успеят по уважителна причина да изпълнят изискванията за сертифициране преди края на курса, те имат 12 седмици, за да наваксат с пропуснатите задачи.

ОНЛАЙН ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ И ЕЗИК

Сесии на живо в платформа Zoom

под формата на ЛЕКЦИИ с включени дискусии и работа в малки групи. Воденето на записки е силно препоръчително.

Платформа Schoology

се използва за подаване на всички задачи и за комуникация. Тя е много удобна за ползване и помага структурирано да изпълним всяко действие от курса.

Техническа поддръжка

е на разположение преди, по време и след курса.

Целият курс се провежда на английски език. Той се превежда едновременно и на чешки, иврит и български език. Цялата работа по време на курса, включително писмените задачи, може да се извършва на английски, чешки, иврит, български и словашки език. Задължително условие е владеенето на един от езиците да е поне на ниво В2 (устно и писмено).

Препоръчителна литература

На учениците се препоръчва да прочетат следната литература:

 • Абсорбиращ ум
  Избрани пасажи; Мария Монтесори
 • Детето в семейството
  Избрани пасажи; Мария Монтесори
 • Разбиране на човешкото същество
  Избрани глави; Силвана К. Монтанаро
 • Образование за един нов свят
  Избрани глави; Мария Монтесори
 • Лекции в Лондон през 1946 г.
  Избрани глави; Мария Монтесори

Хайди Филипарт, магистър по образование, магистър по информатика, живее и работи в Амстердам. За първи път се запознава с Монтесори в края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век, докато работи под ръководството на Пати Уолнър (обучител на AMI "Помощник в детството") и Силвана Монтанаро (основател на програмата AMI "Помощник в детството"). Хайди е преминала обучение в Денвър при Джуди Орион на ниво "Помощник в детска възраст", работила е интензивно с програмата "0-3" и е обучител на AMI на ниво "Помощник в детска възраст".

През 1996 г. тя открива първото свое Монтесори училище, а сега ръководи две малки Монтесори двуезични детски градини в центъра на Амстердам, като работи с 80-90 семейства всяка година. Нейната специалност е да помага на родителите в прилагането на принципите на Монтесори и двуезичието в домашна среда. Хайди е изнасяла множество лекции в Холандия и в международен план (Франция, САЩ, Австралия, Великобритания) по теми, свързани с Монтесори, като например самостоятелност в тоалетната, подготовка на домашната среда и общата област от раждането до три години. Понастоящем Хайди работи по дипломата AMI - Асистент в ранна детска възраст в Лондон.

РЕГИСТРАЦИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ

LAST CALL
850 EUR
на човек
Последен шанс да се включите в курса
Все още не е наличен
На разположение до 3 март 2023 г.

REGISTRATION

STANDARD
800 EUR
per person
Register for a standard price
Not available yet
Available until February 5, 2023
LAST CALL
850 EUR
per person
Last chance to join the course
Not available yet
Available until February 13, 2023

Често задавани въпроси

Ще бъдат ли записани сесиите?

Не. Участниците трябва да присъстват на 90% от лекциите, за да изпълнят изискването за присъствие. Всички лекции са презентации на живо от страна на обучителя. Не са разрешени записи на лекциите.

Как ще се проведе курсът?

Курсът се излъчва на живо в ZOOM. Необходимо е да изтеглите приложението Zoom на компютъра си, за да се включите в курса. Ще има лекции, дискусии, практически сесии и групова работа, които ще се провеждат в определени по-малки групи, т.нар стаи. Участниците ще получат техническа помощ преди курса, за да могат да използват ефективно Zoom.

Какво ще стане, ако внезапно възникнат проблеми с интернета?

Молим ви предварително да проверите качеството на интернет връзката си. В идеалния случай използвайте кабелна връзка. Добрата интернет връзка е задължително условие за участие в курса. Ако имате еднократни внезапни колебания на сигнала, напуснете срещата в Zoom и се върнете отново. Ако проблемите с връзката ви се повтарят, ще бъдете помолени да напуснете курса. Съществува изискване за 90% присъствие, което е валидно за всички участници. Тези от вас, които не могат да присъстват на 90% от курса, нямат право да получат сертификат.

Как организирате устен превод на други езици?

Устният превод е достъпен в отделен аудио канал на Zoom. Ще ви обясним как да превключвате между каналите и как да направите настройките преди началото на курса. Устният превод ще бъде симултанен.

Какво означава 90% присъствие в този онлайн формат на курса?

90 % присъствие означава, че трябва да присъствате в минимум 90 % от курса с включена камера. Това е изискване на курса. Ние трябва да видим, че присъствате през цялото време, от първия до последния ден. Пропускането на първия ден от курса ще доведе до прекратяване на обучението ви.

Къде ще намерим задачите и материалите за курса?

Курсът използва платформа за обучение, наречена Schoology. Инструкции как да влязат в Schoology и как да я използват ще бъдат дадени на участниците преди началото на курса.

В коя часова зона е графикът на курса?

Курсът е планиран в централноевропейската часова зона (CET), или с други думи - в пражко време. В случай че се намирате в друга часова зона, моля, проверете внимателно часовата разлика и вземете информирано решение дали времето на курса ви устройва. Ще се радваме, ако се присъедините към нас, където и да се намирате, но ваша отговорност е да присъствате през цялото време.

Имам деца, могат ли те да бъдат с мен, докато уча?

Разбира се, ние обичаме децата. Те са причината, поради която провеждаме този курс. Въпреки това изискването за участие в курса е да имате тихо работно място, в което да не ви безпокоят други възрастни и деца.

Каква е цената на курса?

Цената на курса варира между 750 и 850 EUR в зависимост от навременността на регистрацията ви (колкото по-рано направите регистрацията, толкова по-ниска е цената). За този курс не се прилагат други отстъпки. За повече информация пишете на invoices@amiprague.cz.

Кога трябва да платя?

След като сте прочели цялата информация за курса и сте разбрали изискванията и условията, можете да попълните заявката си, както и да извършите плащането на нашия уебсайт.

Молим, при необходимост-пишете ни!

Montessori Institute Prague will process your personal data for the purpose of answering your question and sending you newsletters in accordance with the latest legislation on personal data processing. You can revoke your approval to process your personal data at any time via unsubscribe function in each email. More info