fbpx

Vzdělávání pro život: Proč je montessori pravděpodobně jedinou nadějí lidstva

Co nám současná neurověda říká o tom, co je třeba k přežití živých věcí, a proč je montessori vzdělávání pravděpodobně jedinou nadějí lidstva?

Tato řada přednášek je navržena tak, aby seznámila účastníky se současným teoretickým neurovědeckým výzkumem, který ukazuje, jak mozek funguje jako druh predikčního stroje generujícího hypotézu.

Bude se zabývat souhrou mezi „kognitivními“ procesy shora dolů a informacemi smyslů zdola nahoru. To vysvětlí, proč evoluce formovala mozek, aby fungoval tímto způsobem, a jak, dokonce i v moderním světě, tyto základní mechanismy stále existují, aby řídily náš růst a chování.

Toto chápání mozku je fascinující a jakmile je tento způsob fungování pochopen, začíná být vidět význam metody usnadněného růstu, která charakterizuje montessori připravené prostředí a etos.

20.05.

ÚVODNÍ SETKÁNÍ 

Jste připraveni na revoluci?

17:00 - 18:00

Lidstvo čelí době bezprecedentních změn a otřesů. Celé ekosystémy visí na vlásku, protože změna klimatu nenávratně mění pobřeží, země a kultury. Děti narozené v 21. století čelí politickým, klimatickým a kulturním změnám v měřítku, které bylo v předchozí  generaci nepředstavitelné. Aby se vlády po celém světě dokázaly vypořádat s výzvami, které jsou před nimi, musí připravit mladé lidi na inovace, přizpůsobení a spolupráci zcela novými způsoby a nikdo nemá tušení, jak něco z toho udělat.

No, skoro nikdo.

Dr. Maria Montessori před více než sto lety věděla, jak připravit mladé lidi na inovace, přizpůsobení a spolupráci zcela novými způsoby. Předběhla svou dobu a konvenční vzdělávání stále dokázalo dost pro dostatek lidí, takže zatímco její revoluční pedagogika se prosadila a je stále nejdéle praktikovanou „alternativní“ pedagogikou, konvenční přístup „Učitel-> Student-> Test“ zůstává dominantní.

Ty dny skončily. Přichází revoluce - protože musí.

Tato bezplatná přednáška vám představí speciální čtyřdílný přednáškový cyklus od pediatrického neuropsychologa Dr. Stevena Hughese. Tyto přednášky vám pomohou pochopit, co všechny žijící bytosti potřebují k přežití, jak evoluce formovala váš mozek, jak jsou všichni lidé odlišní a stejní, proč je vzdělání, jak to většina z nás ví, vyčerpáno a proč montessori může být jedinou nadějí lidstva.

3.06

PRVNÍ LEKCE

Život je Energetická hra:

Fyzické požadavky na žijící tvory

16:00 - 18:00

Pokud víte něco o montessori výchově, pravděpodobně jste slyšeli, že se jí  někdy říká „vzdělávání pro život“. Možná jste předpokládali, že to znamená, že montessori vzdělané děti mají větší šanci na šťastný a úspěšný život. I když je to pravda, v této přednášce získáte hlubší pochopení toho, co může znamenat „vzdělávání pro život“.

Naučíte se také některé základní fyzikální zákony, které ovlivňují vše živé, některé principy evoluce, které formovaly různé druhy žijících bytostí (jako jste vy), a dozvíte se dokonce o tom jednom podivném triku, který vy a všichni ostatní žijící bytosti děláte, každý den, pořád.

Tato přednáška představuje základní koncepty, které tvoří základ pro zbývající přednášky v této sérii. Bez energie nemůže existovat život. Život je energetická hra. Tato přednáška vysvětluje, jak se tato hra hraje.

10.06.

DRUHÁ LEKCE

Život je také Statistická hra:

Proč je každý žijící tvor hazardním hráčem

16:00 - 18:00

Živé věci potřebují získat energii z prostředí, aby mohly žít, ale energie se jen tak nepovaluje kolem- živým věcem někdy dochází energie při hledání další energie.

Šetření energií je důležité, stejně jako schopnost učit se „vzdělaným odhadem“ o tom, kde byste dnes mohli najít oběd. Nový neurovědecký výzkum vytváří fascinující obraz toho, jak mozek funguje jako jakýsi „predikční stroj“.

Pokud by každý chápal, že každý mozek potřebuje konstruovat svůj vlastní model světa a že mozek může tento model vytvořit pouze prostřednictvím interaktivních zkušeností a experimentů ve světě, jak si myslíte, že by vypadaly školy?

17.06.

TŘETÍ LEKCE

Živé věci mají styl:

Jak jsme všichni odlišní a stejní

16:00 - 18:00

V této fázi série pravděpodobně budete přemýšlet o tom, jak hrajete energetickou hru život a jak od svého narození budujete svůj vlastní prediktivní model světa - ten, který vás provází vaše chování tak dobře, že vám nedošla energie (alespoň zatím). Každý živý tvor potřebuje nějakou strategii pro získávání energie, ale samozřejmě existují strategie a strategie.

Co by pro vás znamenalo, že jste našli strategii, která je pro vás absolutně nejlepší? Co by pro vaše děti znamenalo najít nejlepší strategii?

Pokud by každý chápal, že každý člověk má jedinečnou konstelaci schopností, schopností produkovat talent a hodnoty, myslíte si, že by školy zacházely s každým dítětem, jako by bylo stejné? Nebo by se školy pokusily dát každému mozku příležitost vyvinout vlastní jedinečnou a optimální strategii přežití? Jak by to prospělo nám všem? Jak by taková škola vypadala?

24.06.

ČTVRTÁ LEKCE

Neexistuje planeta B:

Proč je Montessori vzdělávání pro život

16:00 - 18:00

Žijeme v době mimořádných změn. Kdysi byl univerzitní titul vaší vstupenkou do bezpečného povolání uspokojujícího energetické potřeby a do docela slušného života.

Zdá se, že ten čas končí.

Další, systémové změny nastávají v důsledku změny klimatu a opakujících se cyklů v historii. Je zcela jasné, že zbytek 21. století bude obdobím bezprecedentních výzev a nestability. Konvenční vzdělávání se bude snažit přizpůsobit, ale v zásadě nemůže připravit naše děti na výzvy, s nimiž se během svého života budou jistě potýkat - výzva je jednoduše nad rámec toho, co dokáže běžné školství.

Nynější děti a ty které se narodí, budou žít v době, kdy se tento podivný trik diskutovaný v první přednášce musí stát jakousi mantrou nebo kontaktním bodem pro všechny lidské bytosti pohybující se vpřed. Existuje pouze jeden přístup ke vzdělávání, který plně chápe, jak a proč k tomu musí dojít. Montessori může být jedinou nadějí lidstva.

Potřebujete více informací?

Pokud máte další dotazy, kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře.