fbpx

Registrace na tento kurz jsou uzavřeny.

Certifikovaný orientační kurz pro práci s adolescenty
(12-18) 

JENNY M. HÖGLUND, AMI trenérka
Začátek 4. prosince 2023
Plně online na Zoomu

Zapsat se na čekací listinu

Budeme vás informovat, jakmile bude možné se zapsat na nadcházející kurz!

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO KURZU

 • Adekvátní úroveň mluveného i psaného slova v angličtině, češtině nebo slovenštině, která umožňuje plnohodnotné studium. (Úroveň B2+)
 • Schopnost studia na vysokoškolské úrovni
 • Přístup k počítači (vč. kamery a mikrofonu), dobré internetové připojení dostačující pro Zoom (2,6Mbps) (pro online účast)
 • Tiché prostředí pro studium při online účasti (zároveň není možné se účastnit kurzu, pokud byste během něj museli řídit) 
 • Pozitivní motivace ke studiu a ochota konstruktivně spolupracovat s trenérkami i tréninkovým centrem.

CO VÁS V KURZU ČEKÁ?

Tento kurz vás provede základní Montessori teorií a metodologií pro práci s adolescenty (12-18 let). Je vhodný pro všechny dospělé, kteří chtějí rozvíjet své dovednosti práce s adolescenty.

 • Online formát
 • 60 hodin
 • Vedení AMI trenérkou, Jenny M. Höglund
 • Celosvětově uznávaný certifikát od Association Montessori Internationale (AMI)
 • Mezinárodní studenti
 • Cena: 21 250 Kč

ROZVRH KURZU

Tato data se mohou změnit.

Orientační setkání
29. listopadu
2023
17:00 - 18:00
Online na Zoomu
Povinné pro všechny studenty
MODUL 1
4.-7. prosince
2023
Každý den: 9:30 - 16:30
Online na Zoomu
90% povinná účast
MODUL 2
11.-15. prosince
2023
Každý den: 9:30 - 16:30
Online na Zoomu
90% povinná účast
SKUPINOVÁ KONTROLA ESEJÍ
3x v lednu
2023
Přesná data budou upřesněna později
Online na Zoomu
Povinné pro všechny studenty

Celkový počet hodin: 60

Tyto hodiny se budou skládat z živých přednášek, diskuzí, samostudia, seminářů, psaní esejí a pozorování.

Obecné informace o kurzu

Pro koho je kurz vhodný?

 • Učitele, kteří si chtějí prohloubit své znalosti a dovednosti při práci s adolescenty
 • Vedoucí pracovníky a administrátory škol
 • Rodiče a další členy rodiny
 • Pracovníky s adolescenty (učitelé, sociální pracovníci...)
 • Všechny dospělé, kteří se zajímají o rozvoj adolescentů

Hlavní přínosy kurzu

Studenti tohoto kurzu se naučí, jak podpořit a pomoci udržet ve skupině rovnováhu, jak pozorovat, kdy a jak zasáhnout, ale přitom nerušit. Získají znalosti o tom, jak je v montessori chápán rozvoj nezávislosti. Osvojí si schopnost podporovat rozvoj adolescentů a to, jak vůbec vypadá připravené prostředí pro toto věkové období. Rovněž lépe porozumí specifikům dítěte (adolescenta) ve třetí vývojové fázi, stejně jako základní principy tzv. center pro práci a studium a nakonec i o důležitosti komunitní práce v tomto období.

Všichni účastníci kurzu budou mít možnost učit se od velmi zkušené AMI trenérky Jenny M. Höglund, studovat po boku kolegů z celého světa, zapojit se do živých diskusí, sdílet své zkušenosti s ostatními a také získávat novou vlastní perspektivu.

Všichni úspěšní absolventi kurzu navíc získají celosvětově uznávaný mezinárodní certifikát od Association Montessori Internationale (AMI).

Jaká je role dospělého v adolescentní komunitě?

Úloha dospělého je klíčová v každé fázi vývoje. V adolescentní komunitě je jeho hlavním úkolem být modelem toho, jak se žije a funguje ve společenství lidí, a zároveň mít pozitivní přínos danému společenství. 

Mezi hlavní vývojové potřeby dospívajících patří komunikace s různými dospělými v rozličných rolích ve společnosti.  Tyto interakce rozvíjí povědomí dospívajícího o různých rolích, které dospělí ve společnosti zastávají, a stejně tak je důležité poznávat spektrum osobností a vlastností dospělých i to, jak se chovají v různých společenských situacích. 

Adolescenti potřebují obrovské množství informací o práci dospělých, o sociálních interakcích, a to jak interpersonálních tak intrapersonálnách. Právě z těchto důvodů montessori průvodci dospívajících často poznamenávají, že právě dospělí jsou "hlavní pomůckou" v připraveném prostředí, z něhož se dospívající učí pozorováním a vlastní interakcí.

Obsah kurzu

 • 1
  Úvod do montessori
 • 2
  Lidský rozvoj a tendence
 • 3
  Fáze vývoje
 • 4
  Připravené prostředí a dospělý
 • 5
  Sociální organizace
 • 6
  Rezidenční život
 • 7
  Sociální a ekonomická nezávislost, produkce a výroba
 • 8
  Vzdělávací plán - sylabus
 • 9
  Sebevyjádření
 • 10
  Rozvoj morálky
 • 11
  Matematika, jazyk, věda, technologie
 • 12
  Studium a práce adolescenta
 • 13
  Pozorování
 • 14
  Případové studie, hlasy adolescentů
 • 15
  Semináře
 • 16
  Celistvá škola - administrativa, kolegové, rodiče

60 hodin

živých lekcí pod vedením Jenny Höglund, samostudia, seminářů, četby, psaní esejů a skupinové kontroly esejů

3 eseje

na zadaná témata

9 hodin

povinného pozorování, které je třeba absolvovat do 12 týdnů po ukončení kurzu

Poznámky z pozorování

odevzdání vašich poznámek z pozorování

AMI certifikace

Co přesně znamená "AMI certifikace"?

Association Montessori International (AMI) je přední světovou autoritou v oblasti montessori vzdělávání. Tuto asociaci založila sama Maria Montessori, aby pokračovala a nadále šířila její práci. Kurzy certifikované AMI jsou proto známé svou vysokou kvalitou a integritou s dílem samotné Marie Montessori. Jsou respektovány a uznávány po celém světě. Některé školy přijímají pouze učitele se vzděláním s AMI certifikátem. Montessori Institut Praha je jediným AMI tréninkovým centrem v České republice.

Jaký certifikát získám?

Účastníci, kteří úspěšně splní všechny požadavky pro dokončení kurzu, získají Mezinárodní certifikát o absolvování orientačního kurzu pro práci s adolescenty vydaný AMI, platný a uznávaný po celém světě.

Požadavky pro vydání certifikátu

 • Tři eseje
  Odevzdání tří esejí (500 slov každá) na témata zadaná trenérkou.
 • Pozorování
  9 hodin observace, které musí být absolvovány do 12 týdnů po skončení kurzu.
 • Výstupy z pozorování
  Odevzdání poznámek z pozorování a zprávy o pozorování.
 • Docházka
  Minimální 90% účast na kurzu.
 • Aktivní participace během kurzu
  Na základě posouzení trenérky.
 • 12 týdnů na odevzdání všech úkolů
  Pokud studenti nesplní všechny požadavky pro vydání certifikátu před skončením kurzu, mají 12 týdnů na odevzdání chybějících prací.

ONLINE FORMÁT & JAZYK

Živé lekce

formou PŘEDNÁŠEK s příležitostnými diskusemi a prací v malých skupinách. Vřele doporučujeme psát si poznámky.

Platforma Schoology

se používá k veškeré komunikaci a odevzdávání úkolů. Je uživatelsky velmi přívětivá a pomáhá nám udržovat strukturu kurzu.

Technická podpora

je dostupná před, během i po samotném kurzu.

Celý kurz probíhá v angličtině. Současně je tlumočený do češtiny. Veškeré práce v kurzu včetně písemných úkolů lze vypracovat v angličtině, češtině nebo slovenštině. Podmínkou je znalost jednoho z těchto jazyků alespoň na úrovni B2 (slovem i písmem).

Povinná literatura

Toto je povinná literatura pro kurz (přístup k pořízení během registrace). 

 • Od dětství k dospívání
  Vybrané kapitoly; Maria Montessori
 • Adolescent - "Sociální Novorozenec"
  Maria Montessori
 • Londýnské přednášky
  Vybrané kapitoly; Maria Montessori

Jenny Marie Höglund je AMI trenérka pro věk 6-12 a 12-18. Absolvovala mezinárodní AMI výcviky pro věkovou kategorii 3- 6, 6-12 a 12-18. V roce 1995 Jenny spoluzaložila ve švédské Sätile montessori školu Montessoriskolan Lära för livet, která poskytuje vzdělání pro děti od 1 roku do 16 let.

Více než 24 let Jenny působí jako průvodkyně dětí z 1. stupně ZŠ a zároveň v adolescentním programu. Její škola a farma, která ke škole patří, pořádá jako jediná v Evropě pravidelně kurzy pro průvodce dospívajících (The AMI Montessori Orientation to Adolescent Studies).

Zapsat se na čekací listinu

Budeme vás informovat, jakmile bude možné se zapsat na nadcházející kurz!

REGISTRACE

REGISTRACE

STANDARDNÍ
20 000 Kč
za osobu
Registrace na kurzu za standardní cenu
Zatím nedostupné
Dostupné do 17. září 2023.
LAST CALL
21 250 Kč
za osobu
Poslední šance zúčastnit se kurzu
Zatím nedostupné
Dostupné do začátku kurzu.

Často pokládané otázky

Budete lekce natáčet a budou pak nahrávky k dispozici?

Ne. Studenti a studentky jsou povinni zúčastnit se minimálně 90% lekcí. Lekce bude živě přednášet trenérka a nebudeme je nahrávat. Je třeba, abyste byli v čase kurzu na lekcích přítomni.

Co se stane, když mi nečekaně spadne internetové připojení?

Upozorňujeme vás, abyste si předem zkontrolovali kvalitu svého internetového připojení. V ideálním případě používejte kabelové připojení. Kvalitní připojení k internetu je podmínkou pro absolvování kurzu. Pokud dojde k jednorázovému výpadku internetu, opusťte schůzku Zoom a vraťte se zpět. Pokud se problémy s připojením budou opakovat, budete požádáni, abyste kurz opustili. Pro všechny studenty platí podmínka 90% docházky. Studenti, kteří se nemohou zúčastnit 90 % kurzu, nemají nárok na získání certifikátu.

Jak bude vypadat tlumočení do českého jazyka?

Tlumočení do češtiny bude k dispozici přímo v Zoomu na samostatném zvukovém kanálu. Jak tlumočení funguje vám vysvětlíme na začátku kurzu. Tlumočení bude simultánní.

Co znamená 90% požadavek docházky při online formátu kurzu?

90% účast na online kurzu znamená, že musíte být přítomni minimálně 90 % doby konání kurzu a to se ZAPNUTOU KAMERU. Potřebujeme vidět, že jste po celou dobu přítomni a schopní aktivní účasti. Účast během celého prvního dne kurzu je povinná. Zmeškání prvního dne kurzu nebo více než 10% celkového času kurzu bude mít za následek ukončení vašeho studia v kurzu.

Kde najdeme zadání pro eseje a další práci v kurzu a materiály kurzu?

Kurz využívá výukovou platformu Schoology. Instrukce, jak se do Schoology přihlásit a jak ji používat, obdrží studenti před zahájením kurzu.

Mám děti. Můžou se mnou být přítomny na Zoomu, až budu studovat?

Děti samozřejmě milujeme a jsou důvodem, proč tento kurz pořádáme. Nicméně podmínkou ke studiu je tiché studijní místo bez vyrušování dalšími dospělými či dětmi.

V jaké časové zóně jsou uvedeny časy konání kurzu?

Rozvrh kurzu je uvedený ve středoevropském časovém pásmu (CET), které bude aktuální v České republice. V případě, že se nacházíte v jiném časovém pásmu, pečlivě si zkontrolujte časový rozdíl a přesvědčte se, že vám časy kurzu vyhovují. Budeme rádi, když se k nám připojíte, ať jste kdekoli, ale je vaší povinností být přítomen po celou dobu kurzu.

Kdy mám zaplatit?

Jakmile si přečtete všechny informace o kurzu a porozumíte požadavkům a podmínkám, můžete vyplnit přihlášku a provést platbu na našich webových stránkách.

Jak nebo kde se bude kurz konat?

Kurz je vysílán online živě na ZOOMu formou přednášek, diskusí, cvičení a skupinové práce. Pro účast na kurzu je nutné stáhnout si do vašeho počítače nebo telefonu aplikaci Zoom (více na www.zoom.us). Pokud potřebujeme tlumočení do češtiny, je potřeba připojit se z počítače. Doporučujeme si používání této aplikace vyzkoušet předem. Před kurzem proběhne úvodní schůzka, na které vám poskytneme základní školení a technickou podporu pro práci v této aplikaci.

Kolik kurz stojí?

Cena kurzu je 20 000 Kč. Pro naše vracející se klienty a skupiny učitelů vyslaných ze stejné školy máme speciální nabídky a slevy, které jsou časově ohraničeny.

Potřebujete více informací?

Pokud máte další otázky, obraťte se na nás skrze formulář níže.