fbpx

Zúčastněte se informativního setkání a získejte odpovědi na všechny své otázky!

DIPLOMOVÝ KURZ
AMI PRO 3-6

Elina Rautasalo; AMI TRENÉRKA
4 moduly, registrace do 25. února 2023
Smíšený formát (účast nutná jak online, tak prezenčně)
Tlumočení do češtiny

Zapište se na čekací listinu na příští AMI diplomový kurz pro 3-6!

Spojíme se s vámi hned, jak k němu budeme mít více informací.

We will process your email, name and contact details in agreement with our Privacy Policy Privacy Policy

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

FORMÁT STUDIA:

 • Dostupný smíšený formát
 • 4 moduly během 2 let
 • 400 hodin intenzivního studia

CO VÁS V KURZU ČEKÁ?

Staňte se kvalifikovaným montessori pedagogem pro děti ve věku 3-6 let. Získejte celosvětově uznávaný certifikát od Association Montessori International (AMI) a vydejte se na cestu, která vám změní život.

 • Smíšený formát (nutná účast jak online, tak prezenčně v Praze)
 • Tlumočení do češtiny
 • Vedení AMI trenérkou, Elinou Rautasalo
 • Celosvětově uznávaný certifikát od Association Montessori Internationale (AMI)
 • Mezinárodní studenti
 • Cena od 8 100€

ZÁKLADNÍ INFORMACE O KURZU

AMI Diplomový kurz pro 3-6 se zaměřuje na studium montessori pedagogiky a současných lékařských a psychologických přístupů k vývoji dítěte od tří do šesti let.Tento praktický montessori výcvik poskytuje rámec a nástroje pro úspěšnou výuku toho, co funguje pro každé dítě bez ohledu na jeho socioekonomický status a stupeň vývoje. Principy montessori vzdělávání využijete k podpoře praktické, samostatné, spolupracující a radostné výuky v jakékoli škole kdekoli na světě. 

PROČ ABSOLVOVAT TENTO KURZ:

Je celosvětově uznávaný
AMI diplom je dokladem o absolvování kvalitního, poctivého a autentického programu pro přípravu učitelů a je uznáván po celém světě. Vzdělávací kurzy AMI splňují standardy stanovené jak z hlediska obsahu, tak z hlediska pedagogického díky AMI.

PROČ ABSOLVOVAT TENTO KURZ:

Je celosvětově uznávaný
AMI diplom je dokladem o absolvování kvalitního, poctivého a autentického programu pro přípravu učitelů a je uznáván po celém světě. Vzdělávací kurzy AMI splňují standardy stanovené jak z hlediska obsahu, tak z hlediska pedagogického díky AMI.

Autentický odkaz
Dr. Maria Montessori založila AMI v roce 1929, aby asociace mohla pokračovat v její práci. Je tak

Autentický odkaz
Dr. Maria Montessori založila AMI v roce 1929, aby asociace mohla pokračovat v její práci. Je tak přední autoritou v oblasti montessori vzdělávání. Diplomové kurzy AMI poskytují vzdělání nejvyšší kvality, autenticity a integrity s prací Marie Montessori.

AMI trenérky
Kurz vždy vedou AMI trenérky, které prošly velmi rozsáhlým a komplexním Výcvikem trenérů. Jsou obětavými, zkušenými pedagožkami s jedinečnými znalostmi a porozuměním principům a používání montessori. 

Profesní příležitosti
Budete moci pracovat v montessori třídě kdekoli na světě. Vaše možnosti se však neomezují pouze na třídu, protože budete moci pracovat také v administrativě montessori školy, stát se zakladatelem/majitelem školy, konzultantem AMI nebo se nechat zapsat do programu Training of Trainers a vydat se na cestu AMI trenéra. Většina studentů získá místo v montessori škole ještě před ukončením svého studia.

přední autoritou v oblasti montessori vzdělávání. Diplomové kurzy AMI poskytují vzdělání nejvyšší kvality, autenticity a integrity s prací Marie Montessori.

AMI trenérky
Kurz je vždy vedený AMI trenérkami, které prošly velmi rozsáhlým a komplexním Výcvikem trenérů. Jsou obětavými, zkušenými pedagožkami s jedinečnými znalostmi a porozuměním principům a používání montessori. 

Profesní příležitosti
Budete moci pracovat v montessori třídě  kdekoli na světě. Vaše možnosti se však neomezují pouze na třídu, protože budete moci pracovat také v administrativě montessori školy, stát se zakladatelem/majitelem školy, konzultantem AMI nebo se nechat zapsat do programu Training of Trainers a vydat se na cestu AMI trenéra. Většina studentů získá místo v montessori škole ještě před ukončením svého studia.

CO JE TŘEBA K ABSOLVOVÁNÍ KURZU?

400 hodin

inteznivního výcviku v tréninkovém centru

140 hodin

práce s montessori pomůckami se supervizí

600 hodin

samostatného čtení, studia a zpracovávání úkolů

90 hodin

pozorování v montessoři třídě pro děti od tří do šesti let

80 hodin

učitelské praxe v montessori třídě pro děti od tří do šesti let

20 knih

povinné a doporučené četby

POŽADAVKY PRO CERTIFIKACI

 • 90% účast na přednáškách a všech ostatních aktivitách kurzu
 • 140 hodin práce s montessori pomůckami se supervizí
 • Odevzdání referenčních alb a dalších úkolů v požadované kvalitě
 • Odevzdání pozorovacích a praktických výukových zpráv 
 • Odevzdání požadovaných esejí, reflexí studentů a dalších písemných úkolů
 • Úspěšné absolvování písemných a ústních zkoušek

PŘED PODÁNÍM PŘIHLÁŠKY

Kritéria a požadavky pro registraci:

 • Schopnost práce na vysokoškolé úrovni
 • Vysokoškolský titul
 • Znalost angličtiny na úrovni C1 (jak písemná, tak mluvená)
 • Motivace a vytrvalost stát se montessori pedagogem
 • Dobré komunikační schopnosti
 • Schopnost sebereflexe
 • Strukturovanost a pořádek

Přihlásit se mohou i uchazeči bez vysokoškolského vzdělání, jejichž žádosti budou posuzovány individuálně. Studenti bez titulu mohou být do kurzu přijati na základě zkušebních podmínek. Také v případě, že je k dispozici tlumočení kurzu (při dostatečném zájmu), přijímáme studenty bez znalosti angličtiny.

VEDOUCÍ VÝCVIKU - Elina Rautasalo

Elina Rautasalo je certifikovaná mezinárodní trenérka Association Montessori Internationale (AMI). V oblasti vzdělávání má 30 let zkušeností. Pracovala s dětmi i s dospělými ve svém rodném Finsku i v zahraničí. Její montessori cesta začala v Maria Montessori Institute v Londýně (AMI tréninkové centrum) v 90.letech, kde působila téměř 20 let.

Řadu let též předsedala AMI Montessori Společnosti ve Velké Británii, byla členkou rady Montessori Education UK, přednáší po celém světě, trénovala v Asii a pomáhá jako AMI zkoušející. V roce 2019 se Elina přestěhovala do Prahy a od roku 2013 a je hlavní 3-6 AMI trenérkou v Montessori Institute Prague. 

JAK SE PŘIHLÁSIT?

KROK 1

Pro přihlášení se na kurz je potřeba vyplnit oficiální přihlášku a zaplatit registrační poplatek ve výši 300 EUR / 7 500 Kč. Po odeslání přihlášky a zaplacení registračního poplatku se vám ozveme během 5 pracovních dní.

KROK 2

Další dokumenty potřebné k dokončení registrace: 

 • portrétová fotka
 • jednostránkový motivační dopis na téma: „Proč se chcete zúčastnit AMI Diplomového kurzu pro věk 6-12?“ 
 • životopis
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (kopie) 
 • dva profesní referenční dopisy 
 • výpis z rejstříku trestů (kopie; originál lze dodat první den zahájení kurzu) 
 • podepsaný splátkový kalendář

Veškeré dokumenty musí být podepsány, naskenovány a zaslány emailem ve formátu pdf na miroslava.vlckova@amiprague.cz .

KROK 3

Online přijímací pohovor

Poté, co si projdeme Vaše podklady, sjednáme s Vámi přijímací pohovor, při kterém vám podáme informace o výcviku, zodpovíme dotazy, seznámíme se s Vámi a ujistíme se, že rozumíte všem požadavkům kurzu.

KROK 4

Výsledky přijímacího procesu

Ozveme se Vám, jakmile budeme mít výsledky přijímacího procesu. Hodně štěstí!

MÁTE ZÁJEM ČI DOTAZY?

Neváhejte se nás zeptat!