fbpx

online kurz pro vedení škol

Tým: základ Montessori školy

Sue Pritzker, AMI trenérka
3 moduly
Plně online
Vhodné pro týmy o 2-3 členech

Jak můžeme podporovat své učitele z pozice vedení školy?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO KURZU:

 • Adekvátní úroveň mluveného i psaného slova v angličtině, češtině nebo slovenštině, která umožňuje plnohodnotné studium. (Úroveň B2+)
 • Schopnost studia na vysokoškolské úrovni
 • Přístup k počítači (vč. kamery a mikrofonu), dobré internetové připojení dostačující pro Zoom (2,6Mbps) 
 • Tiché prostředí pro studium (zároveň není možné se účastnit kurzu, pokud byste během něj museli řídit)
 • Pozitivní motivace ke studiu a ochota konstruktivně spolupracovat s trenérkou i tréninkovým centrem.

CO VÁS V KURZU ČEKÁ?

Komplexní kurz pro týmy 2-3 osob z vedení školy. Je určen k podpoře systematického a udržitelného rozvoje vaší školy. Kurz je vhodný pro ředitele a zakladatele škol, stejně jako pro vedoucí a administrativní pracovníky.

 • Formát: plně online
  Kurz se koná na Zoomu.
 • 20+ hodin
 • Vedení od Sue Pritzker, AMI trenérky
 • Certifikát od Montessori Institute Prague
 • Tlumočení do češtiny zajištěno
 • Cena: 43 000 Kč za celý tým
  Tým se skládá ze 2-3 členů, cena zůstává stejná.

ROZVRH KURZU

Orientační setkání
9. října
2023
17:00 - 18:00
Online na Zoomu
Povinné pro všechny studenty
MODUL 1
12. & 13. října
2023
17:30 - 20:30
Online formát
MODUL 2
16. & 17. listopadu
2023
17:30 - 20:30
Online formát
MODUL 3
30. listopadu & 1. prosince
2023
17:30 - 20:30
Online formát

Celkový počet hodin živě: 20
Navíc je ještě třeba počítat s přibližně 12 hodinami práce v týmu mimo setkání výše. 

Obecné informace o kurzu

Pro koho je kurz vhodný?

Týmy složené z:

 • Montessori administrátorů pracujících společně v jedné škole
 • Montessori lídrů (ať už jde o zakladatele školy, ředitele, programového manažera či koordinátora apod.)

Hlavní přínosy kurzu

Když se administrativní tým podílí na profesním rozvoji, a to společně, tak je připravena cesta k inovativním změnám. Důežité je, aby všichni měli stejné informace. Právě to umožňuje týmu přizpůsobovat implementaci nových nápadů.  Montessori Institut Praha právě za tímto účelem naplánoval tento kurz, v němž se ponoříme právě do procesů administrace a vedení školy a jejího dalšího rozvoje. Konkrétně se bude zabývat těmito oblastmi: 

 • vytváření procesů a zásad fungování podporujících rozvoj školy
 • navrhování systémů pro observace, hodnocení a zpětnou vazbu
 • péče o responzivní výuku, stejně jako vedení administrativních týmů 

V průběhu kurzu budou mít studenti přístup k různým materiálům a nástrojům, které si mohou odnést a využít ve své praxi, jako je například šablona popisu práce, systém hodnocení pracovníků a další. Budou mít příležitost učit se od zkušené AMI trenérky a bývalé Montessori ředitelky, Sue Pritzker, studovat po boku dalších týmů z celého světa, zapojit se dorozmanitých diskusí a sdílet své zkušenosti s ostatními, stejně jako sami získat novou perspektivu.

Všichni úspěšní absolventi kurzu obdrží certifikát o jeho absolvování vydaný Montessori Institutem Prague.

20+ hodin

setkání na Zoomu, diskusí pod vedením Sue Pritzker

Personalizované dokumenty

Vytvoříte si vlasní systém hodnocení, šablony popisu práce, celoškolní kalendář pro pozorování, komunikační plán atd.

12 hodin

samostudia a práce v týmu mimo setkání na Zoomu

Literatura

Vybrané kapitoly z prací Marie Montessori, Alberta Joostna, Jennifer G. Berger, Edgara Scheina a dalších

Obsah kurzu

MODUL 1

Předpisy, zásady a plánování
Neřešete problémy až poté, co nastanou. Předejděte jim!

Vedení školy často pracuje v "reaktivním režimu" a řeší problémy nebo potíže, které se objeví. Proaktivní myšlení a zavádění různých systémů a zásad vyžaduje čas, ale zavádí pokyny pro osvědčené postupy, kterými je možné se řídit, KDYŽ se vyskytnou problémy. Předejde se tak dramatickým situacím a narušení běžného fungování školy. 

 • Nikdo nemá rád překvapení
  Vytvoříte tak základ pro to, aby váš tým mohl společně vytvořit popisy pracovních míst a příručky pro rodiče a zaměstnance.
 • Prodávejte Montessori, ne kompromisy
  Samotné zavedení autentického Montessori vám přirozeně vytváří ucelený komunikační plán.
 • Proaktivní, ne reaktivní
  Problémy se stávají, ale když se vyskytnou, existuje plán postupu, který posiluje jak důvěru rodičů, tak důvěru a soudržnost zaměstnanců.

MODUL 2

Neustálý rozvoj a posouvání se

Osobní růst vašich zaměstnanců a studentů nejlépe podpoříte pomocí řady nástrojů: pozorování, zpětná vazba a sebehodnocení,  stanovování cílů. Žádný z těchto nástrojů nebude účinný, pokud bude stát osamoceně.

 • Zaměstnávejte lidi, ne životopisy
  Zaměstnávejte tak, jako byste stavěli pro budoucnost. Je to tak, i když se pracovní síla mění.
 • pozorování-posuzování-zpětná vazba-hodnocení
  Věděli jste, že všecha tato slova jsou ve skutečnosti slovem jediným? Nebo by ve slovníku každého ředitele jedním slovem alespoň být měla.
 • Ideální stav Montessori učitele:
  Jednoduchý, účinný systém sebehodnocení existuje a je téměř ideální.

MODUL 3

Responzivní výuka, responzivní vedení

Učitelé, děti i pomocný personál neustále rostou a zlepšují se. Úprava hierarchie školy a sdílené vedení podporuje a buduje kulturu školy. Neustále se tak ve vašá škole budou rozvíjet nejen děti, ale i dospělí.

 • Chyba je přítel
  Chyby jsou pomůckou pro sebekorekci. Jsou nezbytné pro rozvoj našich dovedností a jsou základem Montessori a vzdělávání.
 • Rozhovory vedoucí k rozvoji všech
  Problémy, o kterých se nediskutuje a které se neřeší, jsou jako křeček na běžícím pásu - jsou odsouzeny k opakování se. Odvážné (a často nepříjemné) rozhovory budují zdravou kulturu školy.
 • Jak řešit problémy (pro trvalá řešení)
  Členové naší komunity sledují, jak vedení zvládá obtíže a výzvy. Jak můžeme dlouhodobě udržovat komunitu pohromadě?

MODUL 1

 • Nikdo nemá rád překvapení
  Vytvoříte tak základ pro to, aby váš tým mohl společně vytvořit popisy pracovních míst a příručky pro rodiče a zaměstnance.
 • Prodávejte Montessori, ne kompromisy
  Samotné zavedení autentického Montessori vám přirozeně vytváří ucelený komunikační plán.
 • Proaktivní, ne reaktivní
  Problémy se stávají, ale když se vyskytnou, existuje plán postupu, který posiluje jak důvěru rodičů, tak důvěru a soudržnost zaměstnanců.

MODUL 2

 • Zaměstnávejte lidi, ne životopisy
  Zaměstnávejte tak, jako byste stavěli pro budoucnost. Je to tak, i když se pracovní síla mění.
 • pozorování-posuzování-zpětná vazba-hodnocení
  Věděli jste, že všecha tato slova jsou ve skutečnosti slovem jediným? Nebo by ve slovníku každého ředitele jedním slovem alespoň být měla.
 • Ideální stav Montessori učitele:
  Jednoduchý, účinný systém sebehodnocení existuje a je téměř ideální.

MODUL 3

 • Chyba je přítel
  Chyby jsou pomůckou pro sebekorekci. Jsou nezbytné pro rozvoj našich dovedností a jsou základem Montessori a vzdělávání.
 • Rozhovory vedoucí k rozvoji všech
  Problémy, o kterých se nediskutuje a které se neřeší, jsou jako křeček na běžícím pásu - jsou odsouzeny k opakování se. Odvážné (a často nepříjemné) rozhovory budují zdravou kulturu školy.
 • Jak řešit problémy (pro trvalá řešení)
  Členové naší komunity sledují, jak vedení zvládá obtíže a výzvy. Jak můžeme dlouhodobě udržovat komunitu pohromadě?

ONLINE FORMÁT & JAZYK

Setkání živě na Zoomu

formou PŘEDNÁŠEK s příležitostnými diskusemi a prací v malých skupinách. Důrazně se doporučuje pořizovat si poznámky.

Schoology

se používá pro zadávání všech úkolů. Jde uživatelsky o velmi přívětivou platformu a pomáhá nám udržovat strukturu.

Technická podpora

je dostupná po celou dobu kurzu.

Celý kurz probíhá v angličtině. Při dostatečném zájmu bude i tlumočený do češtiny. Předpokladem je znalost jednoho z jazyků alespoň na úrovni B2 (slovem i písmem).

Podívejte se na video níže a poznejte Sue!

Sue tady mluví o Fázích vývoje Montessori učitelů.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

DOWNLOAD FOR FREE: Administrator's toolkit: Stages of Development of Teachers

This is a summary made and commented on by Sue Pritzker from an article „The Stages of Development in Teachers“ by Sharon L. Dubble, PhD published by NAMTA in 1999.

Sue Pritzker byla 33 let ředitelkou školy Childpeace Montessori School v Portlandu ve státě Oregon. Sue je AMI trenérkou kurzu pro Montessori administrátory. Sue je rovněž trenérkou v programu Whole School Leadership. Je konzultantkou pro AMI-USA, zakládající členkou Montessori Administrators Association, Montessori Leaders Collaborative a Lead Montessori. Sue nyní pracuje jako konzultantka, poradkyně a lektorka pro různé Montessori organizace.

REGISTRACE

NEED MORE INFO?

If you have more questions, please use this form to contact us.

MÁTE JEŠTĚ NĚJAKÉ OTÁZKY?

Neváhejte a napište nám!

Your contact information will be used only for the purposes of dealing with your question. Privacy Policy
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

ENROLLMENT FOR THIS COURSE IS CLOSED.

Join the waiting list for the next AMI Administrators Certificate Course!

We will get in touch as soon as we have more details about it.

We will keep your personal information in order to keep you informed about the upcoming course. Read Privacy Policy.