fbpx

ONLINE WORKSHOP PRO MONTESSORI UČITELE DĚTÍ VE VĚKU 6-12 LET

Pozorování v montessori základní škole

s Kylou Morenz, AMI 6-12 trenérkou

2022 - 2023

ČÁST 1

15. října

16:00 - 20:00

ČÁST 2

22. října

16:00 - 20:00

ČÁST 3

12. listopadu

16:00 - 20:00

BONUS

11. února

16:00 - 18:00

Máte potíže s uvedením teorie o pozorování do praxe?

Chtěli byste zlepšit nastavení své třídy, ale nevíte, kde začít?

Zúčastněte se tohoto praktického workshopu

s AMI trenérkou Kylou Morenz

a zapracujte na dobře připraveném prostředí na základní škole prostřednictvím efektivního pozorování.

O ČEM WORKSHOP BUDE?

Dr. Maria Montessori nás žádá, abychom byli ve třídě vědeckými pozorovateli.

Tento workshop připravila zkušená AMI 6-12 trenérka učitelů KYLA MORENZ, aby prohloubila naše porozumění popisu pozorování Dr. Montessori a poskytla praktické pozorovací aktivity, které podporují práci připraveného dospělého pracujícího s dětmi na druhém stupni vývoje.

Diskuse v malých skupinách a pozorovací aktivity během živých setkání podpoří rozvoj našich pozorovacích dovedností a pomohou nám určit, co při pozorování hledáme.

Pozorovací aktivity pro ty, kteří pracují ve třídě 6-12 let, mezi jednotlivými setkáními poskytnou základ pro reflexi a hlubší diskuse o tom, jak využít pozorování získaná ve třídě.

 • Vytvořeno AMI 6-12 trenérkou
  Tuto sérii online setkání připravila zkušená AMI 6-12 trenérka KYLA MORENZ.
 • Podpora a zpětná vazba
  Během workshopu získají účastníci podporu a zpětnou vazbu od Kyly Morenz při práci na svých každodenních pozorováních.
 • Přípravné úkoly
  V průběhu workshopu budou zadávány jednoduché úkoly, které pomohou připravit se na setkání a další pozorování ve třídě.
 • Skupinové diskuze
  Během živých setkání budou účastníci rozděleni do malých diskusních skupin a budou společně pracovat na daných tématech.
 • Pozorovací aktivity
  Mezi jednotlivými setkáními budou nabízeny pozorovací aktivity k procvičení ve třídě.
 • Bonusové setkání
  Za tři měsíce po skončení semináře budou otázky, které mohou vyplynout z každodenního pozorování ve třídě na základní škole, řešeny na speciálním dvouhodinovém bonusovém setkání.

PRO KOHO JE WORKSHOP VHODNÝ?

 • Montessori učitele
  pracují s dětmi na základní montessori škole (6-12 let)
 • Montessori asistenti ve třídě
  kteří se chtějí dozvědět více o tom, jak pozorování ovlivňuje jejich vlastní práci s dětmi, a podpořit učitele
 • Správci montessori škol
  kteří chtějí lépe porozumět prostředí základních tříd a podpořit učitele pracující s dětmi na základních školách

”Zdálo by se, že vědět, jak pozorovat, je velmi jednoduché a nepotřebuje to žádné vysvětlení. Možná si myslíte, že by stačilo být ve třídě ve škole, dívat se a sledovat, co se děje. Ale pozorovat není tak jednoduché. Každé metodické pozorování, které chceme provádět, vyžaduje přípravu.”

Dr. Maria Montessori

ČÍM SE BUDEME ZABÝVAT?

15. ŘÍJNA 2022

ČÁST 1

Pozorování: připravené prostředí a připravený dospělý

Během úvodního setkání se budeme zabývat rolí dospělého v souvislosti s pozorováním obecně a rolí připraveného prostředí s ohledem na děti druhého stupně. Co po nás Dr. Montessori žádá, abychom při pozorování dělali? Co máme vyhledávat? Proč pozorujeme? Toto setkání bude zajímavé pro všechny, kdo pracují s dětmi, rodiče i správce škol.

 • Před tímto setkáním obdržíte úkol, který vám pomůže připravit se na workshop.
 • Z tohoto setkání odejdete s pozorovací aktivitou, kterou si můžete vyzkoušet ve své třídě před dalším setkáním.

22. ŘÍJNA 2022

ČÁST 2

Pozorování dětí v prostředí

Během druhého setkání se budeme podrobněji zabývat charakteristikami dítěte ve druhém stupni vývoje s ohledem na pozorování. Co hledáme, když pozorujeme děti v připraveném prostředí 6-12? Jak pozorujeme sociální dynamiku třídy? Jak jsme schopni pozorovat intelektuální a morální vývoj dětí v tomto druhém stupni vývoje?

 • Druhé setkání začne diskusí o vašich pozorováních během týdne.
 • Ze setkání odejdete s dalším úkolem, který se bude týkat připraveného prostředí a který splníte před následujícím setkáním.

12. LISTOPADU 2022

ČÁST 3

Využití našich pozorování v praxi

Dalším krokem je reflexe našich pozorování a toho, co nám říkají o vývoji každého jednotlivého dítěte ve třídě i celé komunity. Naše pozorování ovlivňují to, co s dětmi ve třídě děláme. V průběhu času a opakovaného pozorování se zamýšlíme nad tím, co jsme zaznamenali, a tato pozorování a úvahy využíváme k plánování dalších prezentací a práce pro sebe i děti ve třídě.

 • Workshop bude zakončen úkolem průběžného pozorování, který si můžete vyzkoušet ve své třídě.

11. ÚNORA 2023

ŽIVÉ BONUSOVÉ SETKÁNÍ

Za tři měsíce po workshopu se opět sejdeme a budeme diskutovat o výsledcích naší pozorovací práce ve třídě. Jaké změny jsme provedli v připraveném prostředí, aby odpovídalo potřebám dětí na prvním stupni? Co se osvědčilo při řešení problematických záležitostí? Co je ještě třeba zlepšit? Během tohoto bonusového setkání se budeme zabývat nejnaléhavějšími otázkami, které vyplynou z naší každodenní pozorovací práce ve třídě, a podělíme se o příklady dobré praxe.

 • Využijte toto speciální bonusové sezení k otázkám, které vám vyvstanou po zavedení teorie do každodenní praxe!

JAZYK

 • Angličtina
 • Tlumočení: čeština

ONLINE NA ZOOMU

 • Certifikát o účasti vystavený Montessori Institutem Prague (za 80% živou účast)
 • Akreditace MŠMT ČR

ZÁZNAMY

 • V angličtině a češtině
 • Dostupné do 11. února 2023

VSTUPENKY

ZÁZNAMY Z WORKSHOPU pro 1 osobu
2 401 Kč
za osobu
✔ Přístup k ZÁZNAMŮM PŘEDNÁŠEK z workshopu do 11. února 2023
✔ Workshop si můžete užít v den a čas, který vám nejlépe vyhovuje
ZÁZNAMY Z WORKSHOPU pro 1 školu
5 096 Kč
na školu
✔ Přístup k ZÁZNAMŮM PŘEDNÁŠEK z workshopu do 11. února 2023
✔ Záznamy lze sdílet V RÁMCI ŠKOLY
✔ Workshop si můžete užít v den a čas, který vám nejlépe vyhovuje

”Je zřejmé, že vlastnictví smyslů a znalostí nestačí k tomu, aby člověk mohl pozorovat. Je to návyk, který je třeba rozvíjet praxí.”

Dr. Maria Montessori

Kyla Morenz, AMI 6-12 trenérka

Kyla Morenz je AMI 6-12 trenérka z kanadského Toronta. V současné době působí jako spoluředitelka školení v Montessori Institutu Prague a jako školitelka v Collonges-sous-Salève ve Francii. Učila v prostředí Montessori 6-9, 9-12 a 6-12 základních škol v Kanadě a Maroku.

Zajímá se zejména o bilingvní vzdělávání, tvorbu jazykových materiálů pro výuku na základních školách a o vzdělávání a výchovu dospělých. Kromě práce na diplomových a orientačních kurzech Kyla pravidelně vede semináře pro rodiče, učitele a asistenty ve třídách.

Je mentorkou učitelů a škol s programy 6-12 let v Kanadě a v České republice. Přednášela na AMI diplomových kurzech v Irsku, Anglii, Kanadě, Spojených státech a Francii.

Máte již vstupenku na workshop?

POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ?

Pokud máte otázky, neváhejte se na nás obrátit.

We will process your name and contact details in agreement with our privacy policy. / Vaše jméno a kontaktní údaje budeme zpracovávat v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Privacy Policy / Zásady ochrany osobních údajů