fbpx

ONLINE GLOBÁLNÍ KOMUNITNÍ KONFERENCE

MONTESSORI ASISTENTI & UČITELÉ

"To nejzásadnější partnerství"

14. KVĚTNA 2022

15:30 - 21:00 hodin

Konference je již ukončena. V případě zájmu o shlédnutí záznamu v angličtině navštivte naši videotéku.

Jako další podpora od nás pro asistenty ...

Účastníci, kteří se zúčastní konference ŽIVĚ, získají přístup k limitovanému slevovému poukazu platnému na AMI certifikované kurzy pro asistenty pořádané Montessori Institutem Praha!

O ČEM KONFERENCE BUDE?

Laskavost a zdvořilost, harmonie, sociální soudržnost nebo emocionální bezpečí není něco, co by si dítě mohlo vybrat z poličky a pracovat s tím. Podstatné věci jsou utvářeny vztahem dospělých mezi sebou, k dětem a k prostředí. Sociální interakce jsou živou vodou hladce fungující třídy. Vztah mezi asistentem a průvodcem má hluboký a dlouhodobý vliv na kvalitu vývoje dítěte. “Toto nejzásadnější partnerství” udává tón veškerému dění v montessori třídě.

Role asistenta je často špatně chápána a vnímána. Toto nesprávné chápání má potenciál rozvrátit nejen vztah mezi oběma dospělými ve třídě, ale také rozvrátit třídu a ovlivnit všechny děti v ní. Průvodce a asistent jsou především partnery na společné cestě k jedné vizi. Je skvělé, když respektují své schopnosti a talenty, dodávají si navzájem sílu a jeden umožňuje tu nejlepší práci toho druhého. K tomu dobře přispívá vyjasnění rolí a očekávání, shoda na rutinních postupech ve třídě nebo společná příprava prostředí. Každá dvojice je unikátní a hledá si svůj vlastní formát.

Tato konference má za cíl podpořit kvalitu společné práce dospělých ve třídě a probudit diskusi nad oblastí asistentů. Jak a kde začíná tento zásadní vztah? Co je důležité mít na paměti, aby dobře fungoval? Jaká specifika mají tyto dvě role? Co je odpovědností průvodce? Co asistenti mohou a co naopak určitě nesmí dělat? A proč klademe takový důraz na hodnotu komunikace?

JAZYK

 • Angličtina
 • Tlumočení: čeština, španělština, rumunština

ONLINE FORMÁT

 • Online na Zoomu
 • Certifikát o účasti vydaní Montessori Institutem Prague

ZÁZNAMY

 • V angličtině
 • Dostupné po dobu 3 měsíců

"Z kvality tohoto vztahu si musíme vzít příklad: dva lidé pracují společně, jsou stálými spojenci, navzájem si dodávají sílu, oba respektují nadání a schopnosti svého kolegy a umožňují práci toho druhého tím, že pracují dobře sami za sebe."

S. Girlato, AMI trenérka a zkoušející

PRO KOHO JE KONFERENCE URČENA?

 • Neúnavné asistenty a učitele.
 • Zkušené a moudré montessori trenéry.
 • Našené majitele, ředitele a správce montessori škol.
 • Všechny ty, kteří otevírají nebo plánují otevřít vlastní montessori školu nebo školku.
 • Příznivce a podporovatele montessori vzdělávání.

VSTUPENKY

MAXIMÁLNĚ DOSTUPNÉ
ZDARMA
pro všechny
Registrujte se ještě dnes! Připojte se k nám ŽIVĚ úplně zdarma.
✔ Přístup na celou konferenci živě prostřednictvím platformy Zoom
✔ Příležitost být součástí úžasné celosvětové montessori komunity
CHCI VÁS PODPOŘIT
1 250 Kč
na osobu
Podpoříte naši práci na této konferenci a ještě získáte přístup k záznamům.
✔ Přístup ka konferenci živě na Zoomu
✔ Přístup k záznamům V ANGLIČTINĚ po dobu 3 měsíců
✔ Podpora naší práce

"... začíná vztahem mezi pedagogem a asistentem. Tito dva lidé musí usilovat o to, aby mezi sebou navázali dobrý vztah. Musí být partnery na společné cestě. ... To je nesmírně důležité, protože tento vztah bude udávat tón pro fungování celé třídy."

S. Girlato, AMI trenérka a zkoušející

PROGRAM

15:30 - 16:00 hodin

Technický check-in

16:00 - 16:30 hodin

Přivítání a úvodní slovo

Tlumočení do:
Češtiny, španělštiny a rumunštiny

16:30 - 17:30 hodin

Hlavní přednáška od Sue Pritzker a Pam Wisner

Tlumočení do:
Češtiny, španělštiny a rumunštiny

To nejzásadnější partnerství

Vztah mezi učitelem a asistentem je jedním z prvních, které dítě zažívá mimo domov. Tento vztah je založen na pokoře, respektu a důvěře, může být vzorem pro zdravou sociální interakci a pro dělbu práce.

Jaké pracovní předpoklady, osobní i profesní, musíme spolehlivě stanovit, abychom zajistili, že oba dospělí budou mít možnost ve svých rolích růst? Jak může vedení tento rozvíjející se vztah podpořit?

17:30 - 17:45 hodin

Přestávka

17:45 - 19:00 hodin

Panelová diskuse s trenéry + QA

Tlumočení do:
Češtiny, španělštiny a rumunštiny

Role asistenta ve třídě

Role asistenta není pevně ukotvená, což občas může vést k tomu, že asistenti mají nakonec mnohem větší zodpovědnost, než na jakou jsou připraveni. Asistent se nemůže cítit jistě a bezpečně, pokud jsou od něj automaticky očekávány nezmíněné nebo blíže nedefinované úkoly. Dá se tedy jednoznačně říci, co k roli asistenta obecně určitě patří a co už ne? Jaký přínos představuje pro děti, třídu a učitele? Bude jeho náplň práce v každé třídě stejná? Proč je důležité odhalit jeho specifické talenty?

V oblasti asistentů existuje mnoho vyhraněných názorů a zároveň mlhavost. Záměrem této panelové diskuse je v dialogu o roli asistenta toto téma otevřít, narýsovat jeho obrysy a nabídnout možnosti, které budete moci využívat v každodenní praxi ve třídě.

19:00 - 19:30 hodin

Přestávka

19:30 - 20:25 hodin

Praktická část se Sue Pritzker a Pam Wisner

Tlumočení do:
Češtiny, španělštiny a rumunštiny

Praktické tipy: Jak vybudovat a dále rozvíjet partnerství mezi asistentem a průvodcem?

Základem toho, aby se průvodce a asistent stali dobrými partnery, je jednotná vize. Pozornost, péče a laskavost, kterou věnují ujasňování a naplňování společných cílů, upevňuje jejich vzájemný vztah a vytváří harmonickou atmosféru ve třídě.

Tento workshop vás prakticky provede hlavními oblastmi, které významně přispívají k navázání a vybudování fungujícího pracovního vztahu:

✔ nastavení prostoru pro pravidelnou komunikaci,
✔ jednoznačné vymezení rolívyjasnění vzájemných očekávání,
✔ sladění chování ve třídě a způsobu interakce s dětmi,
✔ shoda na rutinních postupechrozvrhnutí péče o prostředí třídy,
✔ odhalení a využívání specifických dovedností a schopností obou dospělých.

20:25 - 20:45 hodin

Komunitní aktivita

Tlumočení do:
Češtiny, španělštiny a rumunštiny

Zkopírujte mé mistrovské dílo

Když dva kolegové ve třídě pracují společně, snaží se každý den sdílet své pohledy a způsoby, jak co nejlépe podpořit práci toho druhého. Je zapotřebí jasné, důsledné a trpělivé komunikace. Každý den. Po celý den. V rušné třídě se však může stát, že si nepovšimneme náznaků toho druhého a komunikace nebude ideální. V tomto zábavném cvičení si ukážeme, jak dva lidé spolupracují na dosažení společného cíle, a to za použití výstižné komunikace. Budeme si všímat, co se nám daří? Co nefunguje dobře? A jak můžeme tento příklad využít ke zlepšení naší komunikace s kolegou ve třídě. Doufáme, že se při tom také pobavíme!

20:45 - 21:00 hodin

Závěrečné slovo

Tlumočení do:
Češtiny, španělštiny a rumunštiny

Už máte vstupenku na konferenci?

PARTNEŘI

POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ?

Pokud máte otázky, neváhejte se na nás obrátit.